Viac

Ako merať súčet plôch každej triedy v QGIS?

Ako merať súčet plôch každej triedy v QGIS?


Projekt má vrstvu s niekoľkými skupinami polygónov s rôznymi váhami. Každá skupina je spojená s váhou. Ako môžem získať súčet plôch každej skupiny?


Na dosiahnutie svojich cieľov môžete použiť doplnok GroupStats. Nezabudnite pridať stĺpec oblasti do tabuľky s údajmi. Tu je odkaz na výukový program pre doplnok GroupStats


Ak tomu dobre rozumiem, spoločným atribútom pre vaše skupiny je atribút hmotnosti?

Potom by ste mohli použiť ktorúkoľvek z funkcií rozpúšťania v súbore nástrojov a použiť toto váhové pole na rozpustenie (príjem pravdepodobne viacdielnych polygónov). Ďalším krokom by bolo pridanie nového oblasti do vašej vrstvy v poľnej kalkulačke pomocou$ oblasťvýraz na výpočet plochy pre každú skupinu (teraz jeden polygón).