Viac

Získajte adresy od geokodéra TIGER v mnohouholníku

Získajte adresy od geokodéra TIGER v mnohouholníku


Mám nainštalovaný, nastavujem a pracujem v POSTGIS geokodér TIGER. Vidím tiež, že spätný geokodér mi umožňuje získať adresu z bodu na mape.

Ale teraz chcem poskytnúť polygón a získať všetky adresy v polygóne. Je to možné bez pokusu o iteráciu cez všetky možné body v mnohouholníku? (Ako by sa to dalo dosiahnuť?)

Najlepšie, Matt


Pravdepodobne to nie je optimálne riešenie, ale malo by to byť uskutočniteľné.

Malo by byť možné získať zoznam všetkých ulíc z tigrových dátových tabuliek. Ak môžete obmedziť mnohouholník na štát alebo PSČ, môžete ulice najskôr filtrovať podľa štátu alebo PSČ.

PoužiteST_Crossesvyskúšať, ktorá ulica prekročila váš polygón. Potom skontrolujte rozsah adries pre každú ulicu, aby ste sa ďalej zúžili na adresy.

Upozorňujeme, že čísla ulíc sú interpolované a môže sa vyskytnúť veľa variácií. Tu pozri dôvod.