Viac

Programovo importujte nového skladateľa zo šablóny do projektu pomocou PyQGIS

Programovo importujte nového skladateľa zo šablóny do projektu pomocou PyQGIS


Snažím sa nájsť informácie o tom, ako programovo importovať nového skladateľa zo šablóny, ale je to nemožné.

Existuje veľa informácií o tom, ako vytlačiť skladateľa na obrázok, ale neuložiť ho v projekte * .qgs.

Má niekto skúsenosti s načítaním nového skladateľa do projektu QGIS a otvorenia zo zoznamu „Print composers“?


Toto je pre mňa riešenie.

myFile = os.path.join ('r: / Graf / _temp / Templates /', 'template.qpt') myTemplateFile = súbor (myFile, 'rt') myTemplateContent = myTemplateFile.read () myTemplateFile.close () myDocument = QDomDocument () myDocument.setContent (myTemplateContent, False) newcomp = self.iface.createNewComposer () newcomp.composition (). LoadFromTemplate (myDocument)