Viac

Vytvára sa mnohouholník s 50 000 vrcholmi?

Vytvára sa mnohouholník s 50 000 vrcholmi?


Existuje spôsob, ako pomocou ArcGIS Desktop 10.2 automaticky vytvoriť nový polygón v existujúcej triede prvkov s viac ako 50 000 vrcholmi?


Skúsil by som to urobiť pomocou 3-4 krokov:

  1. Vytvorte bod
  2. Vyrovnajte ju a vytvorte kruh
  3. Zhustite ho pomocou dostatočne malej vzdialenosti na vytvorenie viac ako 50 000 vrcholov (vyžaduje sa licencia na štandardnej alebo pokročilej úrovni)
  4. Pripojte ho, ak ho potrebujete presunúť do iného súboru s tvarom.

Vyššie uvedený proces sa dá najlepšie vykonať v tvare súboru, pretože kruhová vyrovnávacia pamäť bude skutočnou krivkou, ak sa vykoná v súborovej geodatabáze.