Viac

Prepínať základné vrstvy ako užívateľ zväčšuje mapu na OpenLayers?

Prepínať základné vrstvy ako užívateľ zväčšuje mapu na OpenLayers?


Mám mapu, ktorá prekrýva údaje Open Street Map na snímkach pre Pensylvániu. Ako podkladový materiál na cesty (a prípadne ďalšie vrstvy) mám dva podkladové vrstvy - snímky Blue Marble NG a USGS EROS 1 stopy. Chcel by som byť schopný spojiť tieto dve vrstvy do jedného základného mapového objektu, ktorý sa automaticky prepne, keď sa používateľ priblíži, pretože nemá zmysel prezerať 1-stopové snímky pre celý štát alebo snímky Blue Marble, keď ste priblížení.

V ideálnom prípade by som to chcel urobiť na strane klienta, keď vyťahujem snímky z dvoch rôznych webov.


 1. Pridajte na mapu 2 základné vrstvy
 2. Prihláste sa na odber udalosti priblíženia mapy
  • map.events.register (typ, obj, poslucháč);
  • http://dev.openlayers.org/docs/files/OpenLayers/Map-js.html#OpenLayers.Map.EVENT_TYPES
 3. Skontrolujte úroveň priblíženia a jednoducho prepnite základnú mapu pre svojho používateľa
  • map.setBaseLayer (layerRef)
  • http://dev.openlayers.org/docs/files/OpenLayers/Map-js.html#OpenLayers.Map.setBaseLayer

Tu je ukážka stránky so spracovateľom udalostí pre zoomend - http://www.openlayers.org/dev/examples/events.html.


Ďalším spôsobom ... pomocou riadenia nepriehľadnosti

Vyskúšajte tento príklad https://github.com/openlayers/ol2/blob/master/examples/layer-opacity.html

kombinácia USGS_EDC_Elev_NED_3 (Shaded Relief) a Topo Maps s kontrolou nepriehľadnosti

Funguje celkom dobre.


Problém s vyrovnaním dlaždíc v prehliadači Internet Explorer 10 pri použití určitých základných máp

Nedávno som si všimol, že jeden z projektov môjho klienta zostavený s OpenLayers má problémy so svojou základnou mapou Bing v IE10 RTM na Windows 8 RTM. Po niekoľkonásobnej manipulácii s mapou (posúvanie, zväčšovanie) by sa základné dlaždice mapy náhle stali neusporiadanými alebo nesprávne zarovnanými. Zdá sa, že každý rad dlaždíc bol z iného geografického umiestnenia. Len čo k tomu dôjde, bude pretrvávať cez všetky úrovne zväčšenia a cez všetky typy základných máp (t. J. Road, Hybrid, Aerial).

Po ďalšom testovaní som bol schopný problém reprodukovať na príkladoch OpenLayers. Vezmime si napríklad tento príklad:

Ak vyberiete ktorúkoľvek zo základných vrstiev Bingu alebo základnú vrstvu OpenStreetMap a potom niekoľkokrát priblížite a oddialite, nakoniec by ste mali vidieť neporiadok dlaždíc. Zistil som, že je najjednoduchšie reprodukovať, ak zväčšujete kolieskom myši pomerne rýchlo (možno tri kroky za sekundu). Tiež som bol schopný reprodukovať chybu pomocou príkladu OpenLayers ArcGIS Server 9.3 Rest API na adrese http://openlayers.org/dev/examples/arcgis93rest.html.

Je zaujímavé, že žiadna zo základných máp Google nevykazuje tento problém v OpenLayers.

Nepodarilo sa mi reprodukovať problém v prehliadači Firefox alebo Chrome v rovnakom systéme Windows 8. Čo sa týka bodu, ak na prepnutie prehliadača do štandardného režimu IE9 použijem vývojové nástroje IE10 (F12), nedokážem problém ani reprodukovať. Zdá sa teda, že to súvisí s režimom vykreslenia špecifickým pre IE10.

Tento problém bol zaznamenaný v systéme Windows 8 Enterprise x64 RTM pomocou aplikácie Internet Explorer 10 RTM (konkrétne verzia 10.0.9200.16384 s aktualizáciou RTM). Pracujem pre partnera spoločnosti Microsoft, takže sme začali nasadiť niekoľko počítačov so systémom Windows 8. Aj keď by bolo hlúpe hlásiť problémy zistené pri používaní verzie beta prehliadača, chápem to tak, že RTM verzia IE a Windows 8 bude pre verejnosť rovnaká, budúci mesiac, teda konečné vydanie.

Toto je moje prvé vydanie problému, preto prosím o radu, ak potrebujem urobiť nejaké opravy!


Príklad kontroly letákov

Predĺženie letáku, nové manipulátory a ovládacie prvky - leták, V kontraste s tým je „ovládací prvok“ prvok HTML, ktorý zostáva statický. Najjednoduchším príkladom vlastného ovládacieho prvku by bol vodoznak, ktorý je iba ovládacím prvkom vrstiev. Leaflet má pekné malé ovládanie, ktoré umožňuje vašim používateľom ovládať, ktoré vrstvy sa im zobrazia na mape. Okrem toho, ako vám ukážeme, ako ju používať, ukážeme vám aj ďalšie užitočné použitie pre skupiny vrstiev.

Skupiny vrstiev a kontrola vrstiev - leták, V tomto príklade chceme mať dve základné vrstvy (stupnice šedej a farebnú základnú mapu), ktoré sa budú prepínať, a vrstvu, ktorá sa bude zapínať a vypínať: značky mesta, ktoré Leaflet obsahuje, poskytujú rôzne ovládacie prvky, ako je zväčšenie, priradenie, mierka atď. ., kde - Zoom - Predvolene tento ovládací prvok existuje v ľavom hornom rohu mapy. Má dve tlačidlá & quot + & quot a & quot– & quot, pomocou ktorých môžete mapu zväčšiť alebo zmenšiť.

Ako vytvoriť kontrolu letákov a doplnky vrstvy · Jeffrey Morgan, Doplnky ovládania letákov pridávajú ovládacie prvky používateľského rozhrania, ktoré pôsobia na mape letákov alebo ich vrstvách. Dva príklady ovládacích prvkov letáku sú ovládač priblíženia Rýchly sprievodca letákom. Jednoduchý sprievodca krok za krokom, ktorý vám rýchlo poskytne základné informácie o letáku, vrátane nastavenia mapy letáka (s dlaždicami Mapbox) na vašej stránke, práce so značkami, krivkami a vyskakovacími oknami a riešenia udalostí.


Oznamy

19 miliónov záznamov o majetku

Z viac ako 600 miestnych vládnych organizácií. Údaje o majetku sa bežne aktualizujú, zvyčajne každý deň, zo zdrojov dátových systémov každej jurisdikcie.

Porovnateľné vyhľadávanie

Vykonajte pokročilé vyhľadávanie nehnuteľností v rámci každej jurisdikcie na základe viacerých atribútov posúdenia (napr. Rok postavenia, počet spální, odhadovaná hodnota, predajná cena, obsadenosť, štýl, daňový obvod).

Geografický informačný systém (GIS)

Rámec Beacon a qPublic.net založený na GIS umožňuje používateľom vizualizovať a navigovať v dátach v intuitívnom mapovom rozhraní. Používatelia môžu na týchto portáloch preskúmať viac vrstiev zdrojov údajov od subjektov miestnej samosprávy.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Mapové grafické a textové údaje vo webovom geografickom informačnom systéme (GIS) sú reprezentáciami alebo kópiami pôvodných zdrojov údajov a poskytujú sa používateľom v podobe, v ktorej nie sú vyjadrené ani implicitné záruky presnosti, kvality alebo úplnosti na akýkoľvek konkrétny účel alebo použitie. Tieto údaje nenahrádzajú ani nemenia pôvodné prieskumy staveniska, listiny a iné dopravné prostriedky a zostrojené inžinierske plány a iné výkresy a / alebo právne dokumenty, ktoré určujú vlastníctvo pôdy, využitie pôdy alebo umiestnenie stavby na mieste. Ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnych súborov údajov získate od miestnych úradníkov.


Zdôvodnenie s fyzickou geografiou

Študenti analyzujú rôzne mapy a vytvárajú mapu Izraela a palestínskych území, fyzickú geografiu a dôvod umiestnenia Jeruzalema.

Geografia, Geografické informačné systémy (GIS), Humánna geografia, Fyzická geografia

2 odkazy, 1 video, 1 zdroj

Toto je zoznam log programov alebo partnerov NG Education, ktorí poskytli alebo prispeli obsahom na tejto stránke. Program

Odkazy

Webovú stránku

1. Študenti analyzujú letecké zábery a všímajú si fyzikálne geologické prvky, ktoré vidia.

Spýtajte sa študentov na to, čo už vedia o Jeruzaleme. Niektorí študenti môžu byť veľmi dobre informovaní o konflikte alebo o múre oddeľujúcom palestínske územia od Izraela. Ak je to tak, počúvajte, ale odvráťte študentov od zdieľania informácií o konflikte k zdieľaniu porozumenia geografickej veľkosti mesta Jeruzalem.

Vysvetlite, že študenti budú sledovať videoklip Prehľad Jeruzalema, ktorý zobrazuje letecké záznamy z Jeruzalema. So študentmi si prečítajte definície nasledujúcich slovíčok: more, údolie, hora, plošina, pobrežná rovina a priekopové údolie. Vyzvite študentov, aby vyhľadali tieto vlastnosti, a napíšte, ktoré z nich vidia okrem všetkých ďalších fyzických vlastností filmu.

2. Predpovedajte polohu Jeruzalema & rsquos na základe vizuálnych dôkazov.

Opýtať sa: Aké fyzické vlastnosti ste zaznamenali vo videoklipe? Vyzvite študentov, aby predpovedali, kde sa Jeruzalem nachádza, na základe funkcií, ktorých boli svedkami vo videoklipe. Je to blízko pobrežia? Do vnútrozemia? Vyzvite študentov, aby napísali svoje predpovede, a vyzvite ich, aby pomocou svojich pozorovaní poskytli dôvody pre svoje predpovede. Keď študenti dokončia písanie, požiadajte niekoľkých dobrovoľníkov, aby sa s triedou podelili o svoje predpovede.

3. Identifikujte vodné prvky na mape a prediskutujte ich vplyv na polohu Jeruzalema & rsquos.

Keď si študenti zapíšu svoje predpovede, distribuujte kópie jednostránkovej mapy Israel MapMaker. Opýtať sa: Aké je skutočné umiestnenie Jeruzalema v porovnaní s vašimi predpoveďami? Vyzvite študentov, aby poukázali na Stredozemné more, Galilejské more, Mŕtve more, Červené more a rieku Jordán. Vysvetlite, že hoci sa Galilejské more nazýva & ldquosea, & rdquo, v skutočnosti je to Izrael & rsquos najväčšie sladkovodné jazero. Na druhej strane, Mŕtve more je jednou z najslanších vodných plôch na svete. Opýtať sa: Prekvapuje vás poloha Jeruzalema & rsquos? Prečo áno alebo prečo nie? Vyzvite študentov, aby pomocou informácií o vodných prvkoch spresnili svoje dôvody, prečo sa Jeruzalem nachádza tam, kde je. Študenti sa tiež môžu rozhodnúť uchovať svoje pôvodné zdôvodnenie.

Rozdeľte študentov do malých skupín a nechajte ich, aby sa navzájom podelili o svoje úvahy. Nechajte skupiny spolupracovať, aby vytvorili dôvod, prečo sa Jeruzalem nachádza tam, kde je pre ich skupinu. Ak majú študenti v skupine konfliktné dôvody, musia dospieť ku konsenzu spoločne. Nechajte každú skupinu, aby sa s triedou podelila o svoj skupinový dôvod. Požiadajte študentov, aby napísali dôvod svojej skupiny.

4. Študenti pracujú v skupinách a pridávajú informácie na svoju fyzickú mapu.

Aj keď sú na mape niektoré vodné prvky, upozornite na to, že študenti používajú skôr politickú mapu, ktorá predstavuje skôr politické hranice než fyzické. Teraz použijú rôzne typy máp na doplnenie ďalších informácií k svojej fyzickej mape Jeruzalema. Vráťte sa do aplikácie MapMaker Interactive, premietnite mapu a priblížte Izrael, aby obrazovka vyplnila celú krajinu.

Nechajte študentov pokračovať v práci v skupinách. Ak je dostatok počítačov, nechajte každú skupinu pri čítaní jednotlivých úloh preskúmať jednotlivé vrstvy programu Interactive MapMaker. Ak nie je dostatok počítačov, pre každú úlohu vytvorte jednu skupinu na zapnutie a vypnutie vrstiev máp a zvyšok triedy sa môže zapnúť.

Skupiny by mali spolupracovať na zodpovedaní nasledujúcich otázok o tom, kde sa nachádzajú ktorékoľvek fyzické prvky, ale každý študent by si mal rozhodnutie individuálne poznačiť na svoju vlastnú mapu.

Prečítajte si nasledujúce výzvy pre študentov:

 • Povedať: Pomocou Themes na ľavej strane obrazovky kliknite na Physical Systems & ndash Land a zapnite vrstvu Plate Tectonics začiarknutím políčka vedľa názvu a potom zapnite vrstvu Earthquakes. Kliknutím na tieto vrstvy sa otvoria kľúče mapy & mkliknite na & ldquox & rdquo v pravom hornom rohu každého kľúča, pretože tieto informácie nepotrebujete. Opýtať sa: Na základe týchto informácií označte na svojej mape údolie Jordánu Rift. Aké vodné prvky sú blízko? Študenti by mali poukázať na to, že údolie Jordánu Rift obsahuje rieku Jordán, Galilejské more a Mŕtve more.
 • Povedať: Vypnite vrstvy platňovej tektoniky a zemetrasení. Zapnite vrstvu Surface Elevation a vypnite kláves mapy. Opýtať sa: Na základe tejto informácie, kde je pohorie v Izraeli? Ak študenti ťažko pochopia vrstvu, kliknutím na & ldquo zapnite kľúč mapy nadmorskej výškyi& rdquo napravo od názvu nadmorskej výšky. Vyššie nadmorské výšky sú teplejšie farby a nižšie nadmorské výšky chladnejšie. Opýtať sa: Kde sú centrálne pohoria v súvislosti s priekopovou dolinou? Po tom, čo umožníte študentom odpovedať, znova zapnite vrstvu doskovej tektoniky tak, aby sa zobrazovala vrstva aj vrstva nadmorskej výšky. Študenti by mali jasne vidieť, že hory sa nachádzajú západne od údolia Jordánu Rift.
 • Povedať: Vypnite vrstvu Plate Tectonics, ale nechajte vrstvu Surface Elevation zapnutú. Priama pozornosť študentov na oblasť medzi pobrežím a horami. Opýtať sa: Ako sa táto oblasť volá? Vyzvite študentov, aby si spomenuli na rôzne výrazy, ktoré lovili počas kroku 1, keď sledovali letecké záznamy z Jeruzalema. Táto oblasť sa nazýva pobrežná nížina.
 • Povedať: Vypnite vrstvu Povrchová nadmorská výška. Vysvetlite študentom, že na svoju mapu pridajú ďalšie dva prvky: púštnu náhornú plošinu Negev na juhu a kopce Galilee na severe. Opýtať sa: Ako môžeme podľa mapy zistiť, kde sa tieto funkcie nachádzajú? Aké vrstvy môžeme zmeniť alebo zapnúť? Vypočujte si návrhy študentov a zapnite / vypnite rôzne vrstvy mapy, ktoré navrhujú. Len čo študenti ukončia svoje vyšetrovanie, pokiaľ nikto nenavrhol zapnúť satelitnú vrstvu, urobte tak prepnutím základnej vrstvy mapy v pravom hornom rohu mapy. Na paneli nástrojov sa nachádza šípka nadol vedľa poľa s názvom & ldquoNatGeo. & Rdquo Kliknutím na šípku nadol otvoríte rozbaľovaciu ponuku. Vyberte možnosť Satelit. Dokážu študenti pri zobrazení tejto vrstvy zistiť, kde je púšť a kopce, na základe pokrytia vegetáciou?

5. Diskutujte o vzťahu medzi fyzickými vlastnosťami a polohou Jeruzalema.

Opýtať sa: Čo si všímate na mieste, kde sa nachádza Jeruzalem, vo vzťahu k fyzickej geografii regiónu? Odpovede by mali zahŕňať, že Jeruzalem sa nachádza medzi pobrežnou nížinou a Judskou púšťou na vrchole pohoria. Poukázajte na to, že Jeruzalem je pomerne izolovaný a že sa nenachádza v blízkosti dôležitých sladkovodných zdrojov (Galilejské more a rieka Jordán). Vyzvite študentov, aby sa podelili o svoje myšlienky, prečo je to logické miesto na budovanie mesta. Opýtať sa: Máme všetky informácie, ktoré potrebujeme?

Nechajte študentov prečítať si skupinovú úvahu, prečo sa Jeruzalem nachádza tam, kde je. Potom im nechajte prečítať prvú polovicu článku Vodné diela. Potom nechajte skupiny diskutovať o týchto nových informáciách. Aké to bolo v porovnaní s pôvodným skupinovým uvažovaním? Nechajte skupiny spresniť svoje úvahy o tom, prečo sa Jeruzalem nachádza tam, kde je.

Sebahodnotenie

Požiadajte študentov, aby sa vrátili k pôvodným predpovediam, revíziám a skupinovým dôvodom, ktoré si napísali. Nechajte ich, aby na konci článku napísali niekoľko viet o svojom myšlienkovom postupe a o tom, ako zavedenie nových informácií ovplyvnilo ich zdôvodnenie.

Rozšírenie učenia

Vytiahnite Jeruzalem hore v aplikácii MapMaker Interactive. Zapnite vrstvu Hustota obyvateľstva a na hodine diskutujte o vzťahu medzi tým, kde ľudia žijú, a kde sa nachádzajú fyzické vlastnosti.


Voľby 2010: Kde boli všetky hlasy?

Pomocou tabuľky s výsledkami všeobecných volieb 2010 z blogu Guardian Data Blog sme vytvorili tri mapy MapTube ukazujúce rozdelenie hlasov pre tri hlavné strany:

Mapy si môžete pozrieť na MapTube pomocou nasledujúceho odkazu:

Pomocou červených posuvných tlačidiel stlmíte distribúcie pre tri strany hore a dole.

Všetky naše mapy týkajúce sa volieb nájdete na nasledujúcom odkaze:

Výsledky britských volieb z blogu Guardian Data Blog nájdete tu:


Programovacie vzory s API webového mapovania

Ak sa v rámci svojej organizácie odlišujete ako osoba, ktorá môže vyvíjať webové mapy, je pravdepodobné, že budete nakoniec vyzvaní, aby ste používali viac ako jedno z rozhraní API popísaných v predchádzajúcej časti. Ako bolo uvedené, okolnosti a požiadavky projektu môžu vynútiť výber rôznych rozhraní API pre rôzne snahy. Ako programátor je dôležité porozumieť všeobecným štruktúram, vzorom a architektúram za API a jazykmi, ktoré používate, aby ste sa mohli priebežne učiť nové. Technológia sa neustále mení a svoju užitočnosť obmedzíte, ak sa pripojíte k jedinému vývojovému režimu.

Nasledujúca časť popisuje niektoré vzory a funkcie, ktoré sú spoločné medzi mnohými (ale nie všetkými) vyššie opísanými API pre webové mapovanie. Túto časť začleňujem pred ponorením do letáku, aby ste si pri hľadaní kódu mohli urobiť predstavu o tom, čo nie je pre Leaflet jedinečné. Prikladám však aj ukážkové útržky, ktoré ukazujú, ako je koncept implementovaný v letáku.

Takmer všetky stránky, ktoré používajú webové mapovacie API, zahŕňajú:

Odkazy na súbory JavaScript a šablóny štýlov

Predtým, ako sa dostanete na zem, musí vaša stránka HTML obsahovať značku & ltscript & gt smerujúcu na súbory JavaScript rozhrania API webového mapovania. Majte na pamäti, že čím viac kódu JavaScript odkazujete, tým dlhšie trvá načítanie stránky. Niektoré rozhrania API sú štíhlejšie ako iné (odtiaľ pochádza názov ModestMaps), ale môžu ponúkať menej funkcií. Pri prijímaní jedného z väčších rozhraní API, napríklad OpenLayers, niektorí vývojári vytvárajú a odkazujú na svoju menšiu verziu rozhrania API, ktorá obsahuje iba funkcie, ktoré chcú ponúkať.

Existuje niekoľko spôsobov, ako odkazovať na API. Jedným z prístupov je stiahnutie a hosťovanie API na vašom vlastnom serveri, čím sa minimalizujú doby načítania a umožní vám prispôsobenie API. Druhým prístupom je odkaz na API na serveri niekoho iného. Stránky nazývané siete na doručovanie obsahu (CDN) sa špecializujú na hosťovanie bežne odkazovaných rozhraní API. Takto vyzerá adresa URL CDN pre leták, na ktorý sa odkazuje v značke skriptu v záhlaví stránky:

V tomto kurze budeme pre jednoduchosť odkazovať na Leaflet týmto spôsobom ako CloudFlare CDN. To vyžaduje, aby ste počas testovania kódu udržiavali internetové pripojenie. Uvedomte si, že ak ste vyvíjali internú aplikáciu, potrebujete úplnú kontrolu nad hardvérom API alebo ak potrebujete API nejako prispôsobiť, budete si musieť API stiahnuť a hostovať sami.

Mnoho rozhraní API pre mapovanie webu ponúka niekoľko štýlov, ktoré vám pomôžu začať s tvorbou pekne vyzerajúcich aplikácií. Na tieto tabuľky štýlov môžete odkazovať vo forme súborov CSS, a to buď ich hostením na svojom serveri, alebo pomocou siete CDN. Šablónu so štýlmi letákov môžete na svoju stránku priniesť z CDF CloudFlare v hlavičke pomocou tejto syntaxe:

Mapa div a objekt

Ak chcete na svoju stránku umiestniť mapu, zvyčajne vám pomocou značky HTML & ltdiv & gt vytryskne určitý priestor. Potom pomocou API vytvoríte mapový objekt a priradíte ho k svojmu div.

Napríklad pomocou letáku môžete v tele svojej stránky vytvoriť takýto mapový bod.

Na ľubovoľnom mieste na svojej stránke vo svojom kóde JavaScript môžete vytvoriť objekt Mapy letákov a priradiť ho k prvku div. Konštruktor L.map berie meno div ako argument (L tu predstavuje knižnicu letákov).

Mapa obsahuje metódy na získanie súpravy aktuálnej vrstvy, vycentrovanie mapy, zväčšenie na dané súradnice atď. V mnohých API pre mapovanie webu je mapa jedným z najvýkonnejších objektov. Kedykoľvek prijmete nové mapovacie API, pozrite si referenčnú dokumentáciu k mapovému objektu, aby ste pochopili, čo dokáže, a syntaxe pre vyvolanie najbežnejších metód.

Vrstvené objekty

Väčšina rozhraní API pre mapovanie webu poskytuje spôsoby, ako definovať objekty vrstvy, ktoré postupne pridávate do objektu mapy, aby ste vytvorili svoj mashup. Je veľmi dôležité poznamenať, že vrstva v tomto zmysle môže predstavovať webovú službu, napríklad WMS alebo kachľovú službu, ktorá obsahuje veľa základných dátových vrstiev. Na zavedenie tohto typu webových služieb do mapy by ste však potrebovali iba jeden objekt vrstvy. Konceptuálne sú jednoduchšie ďalšie objekty vrstiev, ktoré odkazujú na jednotlivé dátové súbory, napríklad KML alebo GeoJSON.

V mnohých rozhraniach API na mapovanie webu je vrstva abstraktná (alebo „základná“) trieda ponúkajúca množinu spoločných vlastností a vývojárovi je vystavená iba prostredníctvom konkrétnejších tried. Zoznámte sa s metódami a udalosťami ponúkanými v základnej triede Leaftlet's Layer. Patria sem metódy na pridanie a odstránenie vrstvy z mapy a na správu prvkov, ako sú kontextové okná a tipy. Teraz sa pozrite na vlastnosti niektorých konkrétnejších odvodených tried, ako sú TileLayer, WMS a GeoJSON, aby ste videli niektoré konkrétnejšie metódy spojené s týmito typmi vrstiev. Spravidla budete s dokumentmi pomocníka API pracovať na tejto nižšej úrovni, je však dôležité pamätať na to stále máte k dispozícii všetky vlastnosti a metódy triedy Layer kedykoľvek použijete niektorý z týchto špecializovaných typov vrstiev.

Pri vytváraní novej vrstvy v letáku sa všeobecne očakáva, že poskytnete adresu URL alebo cestu k súboru obsahujúcemu zdrojové údaje pre vrstvu. Vrstva sa na mape nezobrazí, kým nezavoláte jej metódu addTo (.). Upravené z dokumentácie k letáku, je tu jeden spôsob, ako môžete vytvoriť vrstvu odkazujúcu na WMS a pridať ju do svojej základnej mapy:

Nerobte si starosti, ak význam všetkých vyššie uvedených parametrov nie je okamžite zrejmý. Dôležité je uvedomiť si, že vrstva požadovala zadanie adresy URL skôr, ako mohla rozpoznať WMS. Tiež ste boli schopní prepnúť možnosť priehľadnosti a zadať text priradenia pre vrstvu.

Ak zavoláte metódu addTo (.) Na inej vrstve, bude umiestnená na vrchu prvej vrstvy.

Mnoho typov kachľových vrstiev obsahuje úroveň zväčšenia dlaždice, číslo riadku a stĺpca v každej adrese URL. Keď vytvoríte tieto vrstvy v letáku, nemalo by zmysel zadávať konkrétnu adresu URL, pretože by smerovala iba na jednu dlaždicu. Namiesto toho zadáte všeobecný formát pomocou , a pre úrovne stĺpcov, riadkov a zväčšenia. Je to niečo podobné ako to, čo ste robili, keď ste v predchádzajúcej lekcii pridali svoje dlaždice do prehliadača máp ArcGIS Online.

Mechanizmy štylizácie vrstiev

Vrstvy, ktoré už boli nakreslené serverom, ako sú napríklad kachľové mapy a obrázky WMS, už majú použitý štýl, ale pre vrstvy nakreslené prehliadačom, ako napríklad GeoJSON alebo GeoRSS, musíte určiť, ako bude vrstva štylizovaná. Rozhrania API pre webové mapovanie zvyčajne ponúkajú skupinu vlastností, ktoré môžete nastaviť na vrstve, ako je táto, aby ste určili, ako by ju mal prehliadač vykresliť. Medzi tieto vlastnosti patria napríklad šírka výplne, farba výplne, šírka obrysu, farba obrysu atď. V letáku je bežné definovať štýly ako funkcie, na ktoré sa potom dá odkazovať v konštruktore vrstvy, napríklad takto:

Funkcia štýlu vráti množinu vlastností štýlu (v tomto prípade fillColor, fillOpacity a farba), ktoré sa použijú pri kreslení prvkov z vrstvy. V tomto jednoduchom prípade budú všetky funkcie vyzerať úplne rovnako. Pretože však funkcia štýlu má funkciu, ktorá sa má vykresliť ako parameter (parameter funkcie vlastnosť), môžeme použiť vlastnosti objektu na výpočet hodnôt jeho vlastností štýlu, napr. mať všetky funkcie rôzne zafarbené na základe jedného z ich atribútov. Ako na to, sa dozviete neskôr v tomto kurze.

Mnoho rozhraní API vám umožňuje namiesto značky jednoduchej bodky použiť pre značku vlastný obrázok. Nižšie uvedený príklad letáku ukazuje, ako môžete na svoju mapu pridať vrstvu obchodov s potravinami GeoJSON a upraviť ju pomocou ikony nákupného košíka uloženej v súbore SVG (škálovateľná vektorová grafika) s názvom grocery.svg. Môže to byť rovnako ľahko súbor PNG alebo iný typ rastrovaného obrázka.

Výsledok môže vyzerať asi takto, keď sa umiestni na vrstvu základnej mapy:

Nerobte si starosti, ak vám ešte nie je úplne jasný celý vyššie uvedený kód. Len sa uistite, že prostredníctvom objektu JavaScript vidíte, kde sa štýl definuje. V lekcii 7 získate ešte väčšiu predstavu o GeoJSON a stylingu grafiky nakreslenej prehliadačom.

Podujatia a interaktívne prvky

Rozhrania API pre webové mapovanie ponúkajú interaktívne prvky, vďaka ktorým sa vaša mapa stane nielen statickým obrázkom na stránke HTML. Vyššie popísané objekty mapy a vrstiev vám zvyčajne umožňujú spustiť kód ako reakciu na určité akcie používateľa, napríklad na kliknutie myšou. Akcia používateľa sa nazýva udalosť (alebo spustenie udalosti). Kód, ktorý spustíte ako odpoveď, sa nazýva obslužná rutina udalosti a zvyčajne ide do vlastného funkčného bloku kódu. Udalosť môže niekedy dodať argumenty funkcii obsluhy prostredníctvom „objektu udalosti“ obsahujúceho vlastnosti udalosti, napríklad súradnice obrazovky kliknutia myšou, ktoré udalosť vyvolalo.

Mape môžete napríklad dať pokyn, aby „počúvala“ udalosť kliknutia myšou. Potom môžete napísať obslužnú funkciu, ktorá prevezme súradnice obrazovky argumentu udalosti (inými slovami súradnice klikaného pixelu) a prevedie ich na súradnice mapy. Potom tieto súradnice zapíše do štítka na stránke HTML, aby ich bolo možné viditeľné používateľom. Ešte väčšiu mieru interaktivity je možné dosiahnuť zapojením tejto funkcie ovládača do udalosti vznášania namiesto kliknutia. Potom by ste dosiahli efekt, že by ste vždy videli súradnice myši, keď by ste s ňou pohybovali po obrazovke.

Používatelia webovej mapy často chcú získať podrobnejšie informácie o konkrétnych vlastnostiach mapy. Je veľmi bežné zvládnuť udalosť kliknutia tak, že sa zobrazí vyskakovacie okno s ďalšími informáciami o funkcii kliknutia, ktoré sú také bežné, že veľa webových rozhraní API má špeciálne triedy a metódy pre vyskakovacie okná, ktoré nevyžadujú zápis typického množstva logika počúvania udalostí. Viac sa o kontextových oknách dozviete v letáku na budúcich lekciách tohto kurzu.

Vyskakovacie okná sú niekedy príliš obmedzené z hľadiska priestoru alebo zložitosti pre obsah, ktorý chcete zobraziť. Aj keď vám vaše mapovacie API umožňuje vtesnať veľké obrázky alebo rozhrania s kartami do vyskakovacieho okna, často má zmysel zobrazovať tento typ obsahu v HTML div na inom mieste stránky. Rozhrania API pre webové mapovanie vám umožňujú vykonávať dotazy na kliknutom mieste a načítať informácie o atribútoch z kliknutých funkcií (často ako súčasť obslužnej funkcie, ako sú tie, ktoré sú uvedené vyššie). S touto funkciou obsluhy potom môžete robiť všetko, čo chcete, aby sa informácie zobrazili v HTML. Informácie môžete dokonca odovzdať do iného špecializovaného rozhrania API, ktoré kreslí grafy, dopytuje sa na Wikipédii, vyhľadáva blízke domy na predaj atď.

Ďalším častým prvkom požadovanej interaktivity je schopnosť vypínať a zapínať vrstvy. Pamätajte, že v tomto zmysle je „vrstva“ celá webová služba. Viditeľne nie je možné prepnúť viditeľnosť jednotlivých podvrstiev vo vnútri kachľovej mapy, pretože všetky vrstvy sú „vypálené do“ kachľového obrázku. Môžete však prepnúť na inú dlaždicovú základnú mapu alebo vypnúť vrstvu WMS alebo GeoJSON umiestnenú na jej vrchole.

Leták ponúka ovládací prvok vrstiev, ktorý slúži ako obsah na prepínanie viditeľnosti. Vrstvy vytvárate ako obvykle, ale namiesto toho, aby ste ich jednotlivo pridávali na mapu, organizujete ich v objektoch JavaScript pre svoje základné vrstvy a prekrytia (tematické alebo obchodné vrstvy). Predpokladajme, že máte dve premenné vrstvy, odtiene sivej a ulice, predstavujúce kachľové mapy, a jednu premennú vrstvy Mestá predstavujúca vrstvu mestských bodov. Z dokumentu Leaflet opäť uvádzam, ako môžete pridať ovládací prvok prepínania vrstiev s týmito definovanými ako základné vrstvy a prekrytia:

Teraz, keď ste oboznámení s rôznymi prvkami rozhrania API pre webové mapovanie, a videli ste, ako sú vyjadrené v letáku, sa posunieme vpred a pozrieme sa na niektoré plne funkčné príklady.


Konfigurácia

Terénne úpravy

Vykreslenie polí geometrie je možné prispôsobiť pomocou ďalších možností. Napríklad nasledujúce vyhlásenie vyvolalo pole the_geom zvyku FieldSet zmení mapu pozadia (vo vnútri súboru) your_app / forms / __ init__.py):

V GeoFormAlchemy sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

default_lat a default_lon Ak je geometria Žiadne alebo pri vytváraní novej geometrie je mapa vycentrovaná na (default_lon, default_lat). Inak je mapa vycentrovaná na ťažisko geometrie. zväčšiť Úroveň zväčšenia pri spustení. map_width a map_height Veľkosť DIV kontajner, v ktorom je zobrazená mapa. Základná vrstva

Vrstva OpenLayers, ktorá sa použije ako mapa na pozadí, napríklad:

Ak mapa používa iný CRS ako geometrie, geometrie sa znova premietnu do tohto CRS. Napríklad:

Cesta ku knižnici JavaScript OpenLayers, napríklad ak OpenLayers.js sa nachádza na your_app / public / js / lib / OpenLayers.js použite nasledujúcu cestu:

show_map (predvolené: Pravdaže) Ak show_map je nastavený na Falošné, geometria sa zobrazí ako reťazec WKT vo vnútri poľa na zadávanie textu. insert_libs (predvolené: Pravdaže) Ak insert_libs je nastavený na Falošné, na stránke sa nenačítajú knižnice OpenLayers a GeoFormAlchemy JavaScript, ani predvolené CSS pre GeoFormAlchemy. Ak insert_libs je nastavený na Falošné vývojár aplikácie je zodpovedný za pridávanie značiek skriptov a štýlov pre OpenLayers a GeoFormAlchemy. Nastavíš insert_libs do Falošné ak máte viac mapových polí alebo ak chcete odložiť načítanie kódu JS až po načítaní stránky. run_js (predvolené: Pravdaže) Ak run_js je nastavený na Falošné, Výzva na geoformalchemy.init_map () sa nerobí. Môžete to zavolať manuálne pomocou fs.render_fields ['the_geom']. renderer.render_runjs () . Nastavíš run_js do Falošné ak chcete odložiť inicializáciu mapy až po načítaní stránky. Ak chcete nastaviť run_js do Falošné pravdepodobne tiež chcete nastaviť insert_libs do Falošné.

Súbory šablón

Ak chcete zmeniť vzhľad svojich formulárov, môžete upraviť súbory šablón, ktoré používajú FormAlchemy a GeoFormAlchemy. Súbory šablón sa nachádzajú v priečinku your_app / templates / forms.


Vertikálne odporúčania myši?

Používa niekto vertikálnu myš a ak áno, máš nejaké odporúčania? Rovnako ako profesionálny športovec som začal premýšľať o starostlivosti o svoje telo, aj keď vo väčšej miere. sedenie v kancelárii.

Bezdrôtovú vertikálnu ergonomickú optickú myš Anker 2.4G používam doma a moje pracovisko mi kúpilo myš Evoluent.

Ten Anker je určite dosť dobrý a iba 1/5 ceny (alebo viac?) Ceny Evoluent.

Upozorňujeme, že prijímač má v rozbočovačoch USB-C na -A slabú výkonnosť. Nerobte to, ak má primárne zariadenie iba porty USB-C.

Používam aj Anker. Skvelá myš.

Používam verziu Bluetooth pre Anker a je to fantastické.

Dobre, tak som dostal vertikálnu myš Anker, ktorá je super lacná, a je to okamžite znížila mi namáhanie zápästia. Mali by ste si ho však vyzdvihnúť, iba ak máte porty USB-A, do ktorých ho môžete pripojiť. Môj nový prenosný počítač má iba porty USB-C. Skúšal som zapojiť adaptér do rozbočovača USB-C na -A, ale spôsobuje rušenie, čo vedie k zlému výkonu.

Ak sa vás konkrétny prípad použitia netýka, je to úžasné. Získajte to. Nerozmýšľajte dvakrát. Je to najlacnejší spôsob dosiahnutia pohodlia, aký nájdete.

Myš Posturite Penguin. Odporúča ergonomik v mojej kancelárii pre ľudí, ktorí robia presnú prácu, a bolo to skvelé. Jeden používam asi štyri roky a úplne odstránilo bolesť zápästia, ktorú som začínal mať. Odvtedy jedného začali používať ďalší štyria ľudia v mojej skupine. Dodáva sa v S, M a L a použitie nesprávnej veľkosti je nepríjemné, preto si pred objednaním nezabudnite zmerať ruku. Myslím, že web má stiahnutú príručku na meranie PDF.


ArcUser online

Rastúci záujem o kompiláciu georeferenčných údajov sa prejavil v raste webov dobrovoľníckych geografických informácií (VGI). Toto je asertívna metóda zhromažďovania geopriestorových informácií na rozdiel od autoritatívnej metódy používanej vládnymi agentúrami a súkromným priemyslom. Wikimapia, web, ktorý povzbudzuje účastníkov, aby uverejňovali komentáre o georeferenčných lokalitách, je dobrým príkladom VGI. Na webovú stránku Flickr môžu používatelia nahrávať fotografie súvisiace s konkrétnymi miestami, zatiaľ čo OpenStreetMap predstavuje medzinárodné úsilie zamerané na vytvorenie bezplatného zdroja mapových údajov pomocou úsilia dobrovoľníkov.

Spisovateľ časopisu Esri Jim Baumann nedávno urobil rozhovor s Michaelom F. Goodchildom. Goodchild is professor of geography and chair of the executive committee of the National Center for Geographic Information & Analysis (NCGIA) at the University of California, Santa Barbara (UCSB) and director of the Center for Spatially Integrated Social Science (CSISS), a research organization at the university, and associate director of the Alexandria Digital Library Project. He has been involved in the VGI movement and has written extensively on it.

Baumann: Gazetteers have traditionally been essential in collecting and distributing geographic information. Now there is a groundswell of people participating in Web-based social networking sites and contributing volunteered geographic information. These sites can be viewed as asserted gazetteers in what might be described as the democratization of geographic data. Please discuss what the GIS community gains (and loses) from this phenomenon.

Goodchild: Although gazetteers (the names layer) are important for many reasons, and increasingly so, they have never included more than the officially recognized names that appear on maps. Names that are not officially recognized, such as "downtown Santa Barbara," and names that are meaningful to local communities, such as "the Riviera" [the hilly area of Santa Barbara north of downtown], do not appear in any gazetteer. This limits many applications, for example, making it difficult to build GPS navigation systems that recognize the full range of place-names that people need to use. Moreover, the official mapping agencies are not likely to invest in adding such names to their gazetteers anytime soon. However, place-names are one of the most successful forms of volunteered geographic information, and people are clearly willing to spend time providing them to Web sites. Volunteered gazetteers can provide much richer descriptive information than before allow features to have multiple names and include names for the smallest, least significant features.

What do we lose by relying on volunteered place-names? I think one major problem is lack of accuracy, whether by accident or design. But a more significant problem concerns preservation. National mapping agencies can devote significant resources to preserving place-names, ensuring that future generations have access to today's data, but no such mechanisms exist for volunteered geographic information. Once the initial enthusiasm has worn off, who will undertake the tedious task of updating and preserving?

Baumann: Do you see assertive and authoritative spatial data working together, in parallel, or in opposition to each other?

Goodchild: I think the best option is to make them complementary, and there are already signs that the traditional authorities are willing to work with citizens. In the UK [United Kingdom], for example, the Ordnance Survey has developed a program that encourages volunteers to provide geographic information about their local communities, and volunteers are playing an increasingly important role in ensuring that authoritative sources of geographic information are accurate and kept up-to-date.

Baumann: What role does VGI play in societal GIS? How will it help shape the evolution of GIS?

Goodchild: One of the criticisms leveled at GIS has been its insistence on a single point of view. VGI is, in a sense, postmodern GIS, in which individuals are able to assert their own views of their surroundings and play a part in local decision making. Another criticism was the tendency of GIS to empower those who could afford its high costs and marginalize those who could not. I think that by engaging citizens in the process of acquiring and using geographic information, VGI has the potential to alter this landscape significantly and soften some of these criticisms.

Baumann: While Wikimapia has genuine potential, it seems to be populated with some information that is not particularly useful or interesting. However, I do think that it can be a valuable resource. For example, obscure yet relevant information that might otherwise be lost could be posted and contribute to our collective body of knowledge. You mentioned that you think the benefit of sites like Wikimapia will be in the compilation of local data. Please expand on this observation.

Goodchild: Wikimapia demonstrates what is possible in a general sense, but I think the eventual value of sites like Wikimapia will be much more specialized. I'm thinking of local community groups and their need to acquire and share descriptions of their communities for specific purposes such as planning, networks for hobbyists who need to acquire and share highly specialized geographic information, or sites that might be developed by local communities to provide information for tourists.

Baumann: Marshall McLuhan's view of the Global Village is often used to describe the World Wide Web. What is required to nurture a problem-solving geospatial initiative on the Web that would take a leading role in our virtual world community?

Goodchild: Geospatial data and tools are essential in almost everything we do as humans, and over the past few years, they have become accessible to virtually all of us on the well-endowed side of the digital divide. We have seen volunteer initiatives, such as MapAction and the GISCorps, playing an important role in disaster response and other volunteer activities that are providing open sources of basic map information in communities that have never previously had access. I think the most significant new opportunity lies in the fact that a substantial fraction of the human population now has access to mobile phones and, hence, to electronic networks. I think mobile phones could be used to acquire and share damage assessments in the immediate aftermath of a disaster and to develop detailed databases for community planning. Project GLOBE has already shown the potential for empowering schoolchildren worldwide as environmental sensors a new initiative, sponsored by a major foundation, could explore the potential of a much more powerful and comprehensive approach that would reach beyond the digital divide.

Baumann: "The bad invariably pushes out the good" is an axiom that has been applied to various disciplines. How true do you think that is when it comes to data quality in VGI-based initiatives? What will happen if individuals or groups subvert, either consciously or simply through a lack of attention, VGI-based projects? For example, you have mentioned a nonexistent caf that was geographically referenced to the park in front of the Santa Barbara mission.

Goodchild: The experience of Wikimapia seems to be that accurate, large-scale information resources can be created from volunteer action. Wikimapia's accuracy varies and is most problematic for the more obscure entries that are not accessed very often. Similarly, I think VGI will be most accurate when it concerns the largest, most prominent, and most important features on the earth's surface. The message in my example of the nonexistent caf is that such errors are particularly obvious when the information is geographic, because they conflict with the feature's spatial context. Wikimapia relies on volunteers with specialist knowledge to monitor information a similar approach to geographic information that relied on local specialists could work very well to clean out errors.

Baumann: You indicate that "computerization carries authority per se." This perceived authority has been ascribed to other forms of mass media including print and broadcast journalism. The Fourth Estate refers to the press and its ability to both function in the role of advocate and shape public opinion. Do you think VGI and other public mapping efforts play a similar role? When considering the pitfalls of these efforts, Google's controversial replacement of post-Katrina images of New Orleans with pre-Katrina views springs to mind.

Goodchild: Yes, I think there is a tendency to believe what one discovers on the Web, whether the source is authority or assertion. Bad information can always be dressed up to look good. We usually think of metadata as the mechanism for resolving such problems, but asserted sources rarely carry any metadata. Somehow, we need to convince sources such as Google that providing simple metadata, such as the date of acquisition of imagery, would be in everyone's interests.


Pozri si video: Openlayers 6 Tutorial #6 - Layer Switcher