Viac

Predanie súboru do ModelBuilder na základe vstupného reťazca používateľa

Predanie súboru do ModelBuilder na základe vstupného reťazca používateľa


Čo musím urobiť, je vložiť reťazec do môjho modelu, aby som mu povedal, aby hľadal v určitom súbore cestnú sieť štátu, napríklad:

C:  Users  User1  Documents  ArcGIS  USA \% State%  Shape  GU_IncorporatedPlace.shp

Kde „% State%“ je vstupný reťazec používateľa. Vyskúšal som nástroj na analýzu cesty, ale nie som si istý, ako načítať súbor do modelu.


Nástroj Analýza cesty extrahuje časti názvu vstupného súboru. Ak si prečítate pomoc pre tento nástroj a pozriete sa na parameter parse_type v syntax časť vysvetľuje, čo by tento nástroj vygeneroval. Takže používate nevhodný nástroj.

Môžete použiť nástroj na výpočet hodnoty na vygenerovanie objektu FeatureClass, ktorý by sa dal vložiť do iného nástroja, na príklade obrázku nižšie jednoducho kopírujem množinu údajov.

Vo vnútri nástroja na výpočet hodnoty jednoducho nastavte úplnú cestu a uistite sa, že ste vložili túto malú r pred reťazcom a výstupom je FeatureClass.