Viac

Dokumentácia gdalinfo obsahuje príznak -json, ale pri jeho použití sa vráti „PORUCHA: Neznámy názov možnosti„ -json ““

Dokumentácia gdalinfo obsahuje príznak -json, ale pri jeho použití sa vráti „PORUCHA: Neznámy názov možnosti„ -json ““


Čítanie dokumentácie pre gdalinfo popisuje možnosť formátovania výstupu ako JSON.

-json

Zobraziť výstup vo formáte JSON.

Keď však použijem-jsonznačka sa zdá, že nie je implementovaná.

> gdalinfo -json translation_image_overlay.png ">


-json bol implementovaný v GDAL 2.0+. 1.11.1 túto funkciu nemá.

pozri tu: http://gdal.org/1.11/gdalinfo.html