Viac

Používate lokálnu mapu OpenStreetMap (* .OSM) s Openlayers 3?

Používate lokálnu mapu OpenStreetMap (* .OSM) s Openlayers 3?


Čo potrebujem na načítanie mapy .OSM v aplikácii javascript na strane klienta? (Predstavte si offline webapp).


S OpenLayers 2 môžete načítať súbory .osm pomocou OpenLayers.Format.OSM, pozrite si príklad súboru OpenLayers osm na wiki OSM. Majte na pamäti, že tento prístup bude v porovnaní s kachľovým serverom dosť obmedzený a bude fungovať iba pre malé súbory.

S OpenLayers 3 môžete dosiahnuť niečo podobné podľa tejto podobnej otázky na StackOverflow pomocou ol.source.OSMXML. Existuje tiež príklad dynamického načítania vektorových údajov XML OSM zo servera (v tomto prípade pomocou rozhrania Overpass API).


Pozri si video: Serving OSM Data with GeoServer - Advanced Styling