Viac

Používate ArcObjects na zabránenie odstráneniu položiek z obsahu?

Používate ArcObjects na zabránenie odstráneniu položiek z obsahu?


Používam ArcObjects v C # doplnku s ArcGIS 10.3.1 pre Desktop.

Snažím sa zabrániť používateľovi v odstraňovaní určitých vrstiev z obsahu. Mám svojich poslucháčov nastavených naIActiveViewEvents_ItemDeletedEventHandlerale chcete vedieť, ako / čo zachytiť vrstvu, ktorá je odstránená? Je to možné, alebo môžem používateľa iba informovať, že niečo odstránil?


Vďaka @KirkKuykendall som mohol implementovať toto riešenie.

public void On_TOCItemDeleted (položka objektu) {var DeletedLayer = položka ako ILayer; if (DeletedLayer == null) throw new Exception ("Not iLayer file"); var grouplyr = GetGroupByName (ArcMap.Document.FocusMap.Layers, názov skupiny); grouplyr.Add (DeletedLayer); ArcMap.Document.UpdateContents (); ArcMap.Document.ActiveView.Refresh (); }

„Objektom“ odovzdaným metóde je vrstva, ktorá sa odstraňuje, takže môžem jednoducho znova pridať do obsahu.


Pozri si video: GIS Tools: ArcMapArcGIS Tool for counting inside features. points