Viac

Prečo fTools Line to Polygon nefunguje?

Prečo fTools Line to Polygon nefunguje?


Pracujem novo s QGIS (verzia 2.8.2 / Windows 8.2) a pokúsim sa vytvoriť Polygon z Line (pozri príklad na obrázku 1)) s fTool LineToPolygon, ale nefunguje (pozri obrázok 2).

Pracujem s komplexnými geologickými mapami a mal by som robiť PLG z Line ako v ArcGIS.


Čiara k mnohouholníku spája prvý a posledný bod každej čiary. Nezachováva topológiu. Na vyriešenie úlohy potrebujete topológiu spracovania GIS, napríklad GRASS.


Pozri si video: How to Convert polyline to polygon In ArcGIS