Viac

Výber viacerých grafík naraz

Výber viacerých grafík naraz


Vytváram mapu na serveri ArcMap a legendu som konvertoval na grafiku, aby som mohol ručne spravovať svoje symboly a texty. Napríklad chcem zvýšiť veľkosť všetkých bodov v legende na rovnakú hodnotu. Ak zruším zoskupenie všetkých prvkov, môžem vybrať všetky body jeden po druhom podržaním stlačeného ovládacieho klávesu a potom zmeniť veľkosť všetkých prvkov v jednom ťahu. Potom by som potreboval preskupiť všetky prvky dohromady, aby som mohol legendu presúvať ako jeden celok. Problém je v tom, že som nemohol nájsť spôsob, ako vybrať viac grafík naraz, napríklad pomocou obdĺžnikového výberu. To by mi ušetrilo veľa času, najmä pri preskupovaní. Alternatívne existuje nejaký rýchlejší spôsob, ako vykonať celú túto operáciu (zmena veľkosti položiek legendy)?


Len podržteSHIFTPri kreslení obdĺžnika na prvky stlačte tlačidlo nadol.

Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi ArcGIS, Používanie skratiek myši v obsahu.

Shift+kliknutie vyberie všetky vrstvy alebo dátové rámce medzi dvoma vrstvami alebo dátové rámce v rámci rovnakej úrovne obsahu.