Viac

Zonálna štatistika diskrétnych hodnôt v rastri pomocou ArcGIS for Desktop?

Zonálna štatistika diskrétnych hodnôt v rastri pomocou ArcGIS for Desktop?


Používam ArcGIS 10.3 pre stolný počítač.

Používam rastrové údaje Corine Land Cover pre juhoeurópske krajiny, tieto údaje poskytujú diskrétne hodnoty pre konkrétne spôsoby využívania pôdy (napr. 1 = poľnohospodárska pôda, 2 = mestské využitie pôdy atď.). Mám tiež polygónovú vrstvu s obrysmi každej krajiny. Celkový počet buniek v každej krajine môžem získať z tabuľky zónových štatistík v súbore nástrojov Arc, nemôžem však získať počty pre každú z hodnôt využívania pôdy v rámci každého polygónu. Cieľom je určiť percento každej krajiny, na ktoré sa vzťahuje každá kategória využívania pôdy.

Existuje v ArcGIS nejaký spôsob, ako to dosiahnuť?


Ďalším riešením by bolo vytvoriť mriežku indikátora0s a1s, ako je navrhnuté v tejto odpovedi.

Potom môžete použiťGrófna poskytnutie celkového počtu rastrových buniek v každom polygóne aSumaby sa určilo, koľko buniek má konkrétne využitie krajiny. Jediným problémom je, že musíte vytvoriť indikátorovú mriežku pre každý typ využívania pôdy.


Pozri si video: Počítačová grafika -- grafické úpravy - 06 - ZonerCallisto Hrad