Viac

Vytváranie štítkov s prehláskami, akcentmi atď. V QGIS

Vytváranie štítkov s prehláskami, akcentmi atď. V QGIS


Mám problém s označovaním funkcií špeciálnymi znakmi, ako sú francúzske akcenty, prehlásky atď.

Názvy mám v tabuľke atribútov, ale názvy akoNiafunkésú zobrazenéNiafunk . Predpokladám, že to má niečo do činenia s kódovaním znakov, ale kde to môžem zmeniť v QGIS?


Práve som to našiel -je to vo vlastnostiach vrstvy -> Všeobecné -> Kódovanie zdroja údajov.