Viac

Gdal2tiles.py dáva ERROR 6 o EPSG: 900913 pri čerstvej inštalácii Ubuntu 14.04

Gdal2tiles.py dáva ERROR 6 o EPSG: 900913 pri čerstvej inštalácii Ubuntu 14.04


Mám novú inštaláciu Ubuntu 14.04. Nainstaloval som gdal ssudo apt-get install gdal-bin python-gdal. Po tomto mám: GDAL 1.10.1 vydaný 26. augusta 2013.

Snažím sa zostaviť snímky meteorologického radaru z NOAA. Nasledujú moje kroky a zobrazené chybové hlásenie.

$ wget http://radar.weather.gov/ridge/Conus/RadarImg/latest_radaronly.gif ">

Vychádzajúc z toho, čo @user30184 povedal v komentári.

Tento problém je, že gdal2tiles.py skript povie gdal na výstup 'mercator' ako EPSG: 900913. Je to v poriadku, pokiaľ vie, ako na to konvertovať.

Oprava je zmeniť nasledujúci riadok v gdal2tile.py (riadok 785):

if self.options.profile == 'mercator': self.out_srs.ImportFromEPSG (900913)

komu:

if self.options.profile == 'mercator': self.out_srs.ImportFromEPSG (3857)

Táto jedna zmena umožňuje spustenie súboru gdal2tiles.py bez chyby.