Viac

Klip csv-súbor s ogr2ogr

Klip csv-súbor s ogr2ogr


Snažím sa orezať súbor csv obsahujúci xyz-dáta (body) polygónom nepravidelného tvaru v ogr2ogr. Môj kód beží bez akýchkoľvek chýb alebo upozornení, ale vracia presnú kópiu súboru input-csv. Čo robím zle?

Môj kód je:ogr2ogr -f výstup CSV.csv -clipsrc clip_polygon.shp -clipsrclayer clip_polygon input.vrt

Vrt-súbor vyzerá takto:

  vstup.csv wkbPoint EPSG: 25831 

Z nejakého dôvodu sa pridáva-lco GEOMETRY = AS_WKTk môjmuogr2ogrvelenie fungovalo.

Tu je môj VRT (sú to mnohouholníkové údaje, nie bodové):

  data.csv údaje wkbPolygon 

Tento príkaz ogr2ogr vôbec nefiltroval vstupný súbor CSV:ogr2ogr -f výstup CSV.csv údaje.vrt -clipsrc -50,0 -10,0 -40,0 0,0

Ale tento urobil:ogr2ogr -f CSV výstup.csv data.vrt -clipsrc -50,0 -10,0 -40,0 0,0 -lco GEOMETRY = AS_WKT

Netuším, prečo by to mala vplyv na možnosť vytvárania vrstvy (-lco), ale zdá sa, že to funguje.


Pozri si video: Read CSV File in Java OpenCSV