Viac

Extrahujte všetky jedinečné hodnoty z RGB rastra

Extrahujte všetky jedinečné hodnoty z RGB rastra


Mám súbor .png ">

Pre svoju analýzu ho musím previesť na jednopásmový raster s hodnotami medzi 0 a 1, kde 0 znamená najnižšiu hustotu a 1 znamená najvyššiu hustotu. Keď kliknem na rastrovú bunku, hodnota je napríklad (0, 109, 146) alebo (0, 77, 178) alebo (255, 255, 255). Vedieť, že .png ">


Vo všeobecnosti to nemusí fungovať, ale vo vašom prípade by to malo poskytnúť správny výsledok.

Váš obrázok som zachytil vyššie a uložil som ho ako „pngtest.png“> http://gdal.org/rgb2pct.html

python rgb2pct.py pngtest.png ">Zdieľať Vylepšiť túto odpoveďodpovedal 24. októbra 14:14 o 8:13užívateľ30184užívateľ3018443,6 tis2 zlaté odznaky43 strieborných odznakov85 bronzových odznakov