Viac

Na mojej mape ol3 sa nič nezobrazuje

Na mojej mape ol3 sa nič nezobrazuje


Vygeneroval som tieto geojsonové údaje na svojom serveri:

{"type": "MultiLineString", "coordinates": [[30.0212,40.123], [30.0229,40.1235], [30.0246,40.1239], [30.0262,40.1241], [30.027,40.1241], [30.0283,40.1241]] }

v ol3 som urobil:

// dáta nad klientom cez ajax $ .each (data, function (k, v) {console.log (k, v); var g1 = JSON.parse (v); var vectorFeature = new ol.Feature ({geometry : g1,}); featuresArr.push (vectorFeature);}) var vectorSource = new ol.source.Vector (); vectorSource.addFeatures (featuresArr); var yol2 = nový ol.layer.Vector ({projekcia: 'EPSG: 3857', zdroj: [vectorSource]}); if (yol2 instanceof ol.layer.Vector) {// alert ("yol2"); olTrMap.addLayer (yol2); }

Potom sa nič nezobrazí.

Máš nejaký nápad?


Pozrite si túto otázku Manuálne pridanie funkcie do vektorovej vrstvy.

súradniceby sa mala transformovať. skontrolujte svoj súradnicový systém.


Pozri si video: MAPE 2