Viac

Ako nájsť najkratšiu cestu medzi dvoma bodmi v PostGIS bez použitia pgRouting?

Ako nájsť najkratšiu cestu medzi dvoma bodmi v PostGIS bez použitia pgRouting?


Chcem nájsť najkratšia trasa medzi dvoma bodmi uloženými v PostGIS databázy. Viem o pgRouting funkcionality, ale nechcem ho používať kvôli procesom spracovania údajov/tvorbe topológie.

Majú ich všetky takéto funkcie/funkcie v PostGIS dosiahnuť to isté?


Najkratšiu trasu medzi dvoma bodmi môžete získať pomocou PostGIS sST_Distance(ak chcete poznať vzdialenosť) alebo pomocouST_MakeLine(pre geometriu):

Ak chcete používať sieť na smerovanie, potrebujete topológiu siete. Môžete skúsiť niečo ako pggraph, alezdrojacieľsú požadované aj atribúty.


Pozri si video: QGeek 004 - NETWORK ANALYSIS IN QGIS - POSTGISPGROUTINGOSM2PGROUTING