Viac

Ako vypočítať zonálnu štatistiku nárazníkovej zóny s minimálnym skreslením

Ako vypočítať zonálnu štatistiku nárazníkovej zóny s minimálnym skreslením


Chcem vytvoriť 50 km medzipamäte okolo veľkej množiny kriviek, ktoré majú globálny rozsah. Mojím cieľom je vypočítať priemerné hodnoty rastra v každej zóne nárazníka.

Problém zmätku: Chcem použiť ekvidištančnú projekciu na minimalizáciu skreslenia vyrovnávacej pamäte zavedeného globálnym rozsahom mojich údajov, ale v konečnom dôsledku chcem na výpočet zonálnej štatistiky nárazníkových zón použiť projekciu s rovnakou plochou.

Ako zladím tieto dva typy skreslenia? Nemôžem nájsť súvisiacu otázku, ktorá by sa výslovne zaoberala skreslením pri výpočte zonálnej štatistiky nárazníkových zón.


Pozri si video: Statistika - průměr, medián, rozptyl, směrodatná odchylka