Viac

Regulárny výraz na priradenie všetkých čísel v zozname oddelenom čiarkami v SjF

Regulárny výraz na priradenie všetkých čísel v zozname oddelenom čiarkami v SjF


V FSM mám typ funkcie s obcami a ich identifikátormi a reťazcový atribút vytvorený z neznámeho počtu týchto identifikátorov oddelených čiarkami, napríklad:

5586,5587,3468,9942

Cieľom je ponechať v zozname iba funkcie, ktorých ID sú. Chcel som použiť transformátor StringSearcher na extrahovanie čísel zo zoznamu, ale nemôžem prísť na to, aký regulárny výraz použiť.

  • V FME som celkom nový, takže je to správny spôsob, ako to urobiť?
  • Ak áno, aký by bol regulárny výraz, ktorý by vrátil všetky čísla do „atribútu zhodných častí“?

Skúsil by som transformátor testera pomocou operátora „Obsahuje“

tj. otestujte, či [reťazcový atribút] „obsahuje“ [atribút ID]

Zdá sa, že je to rýchlejší spôsob implementácie; Práve som to vyskúšal (nastavenie trvalo 2 minúty) a zdá sa, že funguje dobre.


Pozri si video: 13 Minecraft Módov, ktoré vám Zaručene Zvýšia FPS