Viac

Údaje o výške z 3D tvarového súboru budov do rastrového DEM

Údaje o výške z 3D tvarového súboru budov do rastrového DEM


Získal som modely budov LoD2 vo formáte 3DShape (Polygon ZM). Tieto údaje LoD2 je potrebné pripraviť na skript R výpočtov slnečného žiarenia na povrchoch striech, ktorý však dokáže spracovať iba rastrové údaje.

Existuje spôsob, ako „rastrovať“ súbor 3D Shapefile na digitálny povrchový model (DSM)?

Povedzme napríklad, že chcem priestorové rozlíšenie 0,25 x 0,25 metra pre každú rastrovú bunku, ako by mala byť výška najvyššieho znaku (tj strešného polygónu) extrahovaná z údajov LoD2 v mieste, kde sa pretína so stredom každej rastrovej bunky. Aby som nakoniec dostal „DSM“ tvarového súboru.

Ukážkové údaje LoD2 si môžete stiahnuť tu: http://vermessung.bayern.de/file/zip/6817/LoD2_3DShape.zip

V centre zdrojov pomoci pre ArcGIS som nič nenašiel a taktiež žiadnu funkciu GRASS. K dispozícii mám ArcGIS, QGIS, GRASS a R.

Ak poznáte alternatívny spôsob výpočtu slnečného žiarenia na povrchu 3DShape, tiež by ste boli nápomocní. Mám merania ožiarenia pre pevný normálny (= horizontálny) povrch v tejto oblasti. Môj skript R robí to, že vypočítava vplyv geometrie strechy a tieňov blízkych objektov (= iných budov) na namerané ožarovanie v hodinových krokoch počas 1 roka počas celého roka a potom sumarizuje W/m², aby vyhodnotil, ktoré strechy získať čo najviac slnečného svetla.


Našlo sa riešenie pomocou ArcGIS:

Nástroj používam

3D analytik >> Správa údajov >> DIČ >> 'vytvoriť DIČ'

na vytvorenie súboru TIN s nastavením „Typ SF: hardclip“.

Potom použijem nástroj

3D analytik >> Konverzia >> Z TIN >> 'TIN na rastrový'

na vytvorenie rastrového DEM. Vzhľadom na veľkosť budov, ktoré chcem identifikovať (iba obytné domy), som na vytvorenie hladkých hrán použil 'CELLSIZE 0,25'.

Myslím, že to isté sa dá urobiť aj s GRASS, o čo sa pokúsim ďalej.


Pozri si video: Počítačová grafika a WarHammer 40k