Viac

Orezanie vrstiev TIN na škrupinové jamy

Orezanie vrstiev TIN na škrupinové jamy


Mám dva povrchy TIN, jeden je škrupina jamy a druhý horizontálna vrstva, ktorá pretína škrupinu zo všetkých strán. Potrebujem zistiť objem medzi horizontálnou vrstvou priesečníka a základňou jamy, ale mám problém orezať vrstvu k okrajom jamy, aby som to mohol urobiť.


Potrebné nástroje sa nachádzajú v programe ArcToolbox, ku ktorému máte prístup na paneli s nástrojmi ArcScene alebo na pracovnej ploche ArcGIS. Hľadaj túto ikonu. Niektoré z nástrojov, ktoré vám umožnia vypočítať objem, sú nasledujúce:

  • Surface Volume (3D Analyst)
  • Polygon Volume (3D Analyst)
  • Vystrihnúť a vyplniť, tu je odkaz na ďalšiu otázku týkajúcu sa tohto nástroja

Ak má vaša vodorovná vrstva pevnú výšku/nadmorskú výšku, potom by vám Surface Volume (3D Analyst) mal poskytnúť výsledky, o ktoré máte záujem. Len sa uistite, že rozsah spracovania je len pre jamu.