Viac

Identifikácia najlepšieho regresného modelu OLS

Identifikácia najlepšieho regresného modelu OLS


Do regresného modelu OLS mám zahrnúť 10 nezávislých premenných. Výsledky viem interpretovať a že na porovnávanie modelov je možné použiť hodnotu AICc, kde menšia hodnota znamená lepší model (Pomocník ArcGIS).

Ale aby som našiel najlepší model OLS, nemôžem sám vyskúšať všetky rôzne kombinácie nezávislých premenných. Ak teda začnem so všetkými 10 nezávislými premennými pre prvý model, ako by som mal definovať, ktoré nezávislé premenné ponechať/odstrániť, aby som získal lepší model? Odstránenie tých premenných, kde je koeficient malý? Odstránenie tých premenných, ktoré nie sú štatisticky významné?


Mali by ste použiť nástroj „Prieskumná regresia“, ktorý je nástrojom v doplnkovej súprave nástrojov s názvom „Doplnková priestorová štatistika“. pre prechádzajúci model môžete definovať mnoho kritérií vrátane štvorcov R, VIF, hodnôt p a ...

Stiahnuť z: Doplnkový súbor nástrojov pre priestorovú štatistiku pre ArcGIS 10