Viac

USA Súvislá Albers Rovná oblasť Kónický na míle

USA Súvislá Albers Rovná oblasť Kónický na míle


Moje údaje sú v USA Contiguous Albers Equal Area Conic projection. Ako môžem previesť súvislú kónickú projekciu USA na súvislú Albersovu rovnicu na míle?


Musíte si vytvoriť vlastný CRS s kilometrami ako jednotkami

+proj = lcc +lat_1 = 33 +lat_2 = 45 +lat_0 = 39 +lon_0 = -96 +x_0 = 0 +y_0 = 0 +nulový bod = NAD83 +jednotky = mi +no_defs

Potom uložte svoje údaje do tohto CRS a zapnite nepretržitú projekciu VYPNUTÉ.

Nástroje na diaľku bohužiaľ stále píšukmako jednotka, ale USA sú široké asi 2886 míľ, pričom v pôvodnej projekcii lcc je to 4649 km. V nadchádzajúcom novom QGIS 2.8 to bude možné zmeniť.

Potrebujete najnovšiu verziu QGIS, pretože staršie verzie nezaobchádzali s inými jednotkami ako s metrami a stopami správne.


USA Súvislé Albers Rovná oblasť kužeľovitý na míle - Geografické informačné systémy

002 Projektovaná GCS_North_American_1983 Lineárna jednotka: merač (1,000000)

& ltProjectedCoordinateSystem xsi: type = 'typens: ProjectedCoordinateSystem' xmlns: xsi = 'http: //www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns: xs = 'http: //www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns: typens = 'http: //www.esri.com/schemas/ArcGIS/10.7'><WKT>PROJCS [& ampquotUSA_Contiguous_Albers_Equal_Area_Conic_USGS_version a ampquot, GEOGCS [a ampquotGCS_North_American_1983 a ampquot, dátum [a ampquotD_North_American_1983 a ampquot, sféroidy [a ampquotGRS_1980 a ampquot, 6378137.0,298.257222101]], priame [a ampquotGreenwich a ampquot, 0,0], JEDNOTKA [a ampquotDegree a ampquot,, 0174532925199433]], premietacie [a ampquotAlbers a ampquot], parameter [a ampquotFalse_Easting a ampquot, 0,0], parameter [a ampquotFalse_Northing a ampquot, 0,0], parameter [a ampquotCentral_Meridian a ampquot, -96,0], parameter [a ampquotStandard_Parallel_1 a ampquot, 29,5], parameter [a ampquotStandard_Parallel_2 a ampquot, 45,5], parameter [& ampquotLatitude_Of_Origin & ampquot, 23.0], UNIT [& ampquotMeter & ampquot, 1.0], AUTHORITY [& ampquotEsri & ampquot, 102039]] & lt/WKT & gt & ltXOrigin & gt-16901100 & lt/XOrigin & gt & tYOrigin & gt-6972200 & lt / YOrigin & gt a ltXYScale a gt10000 & lt / XYScale & gt a ltZOrigin a gt10000 & lt / ZOrigin & gt a ltZScale a gt40000 & lt / zScale & gt a ltMOrigin & gt-100000-lt / MOrigin & gt a ltMScale a gt10000 & lt / MScale & gt a ltXYTolerance a gt0.001 & lt / XYTolerance & gt a ltZTolerance a gt0.00020000000000000001 & lt / ZTolerance & gt a ltMTolerance a gt0.001 & lt / MTolerance & gt a ltHighPrecision a gttrue & lt / vysoko presné a GT a ltWKID a gt102039 & lt / WKID & gt a ltLatestWKID a gt102039 & lt / LatestWKID & gt & lt / ProjectedCoordinateSystem & gt

CalculateField NoDischargeZones_EPA_Region1 NAME [LOC] VB #

Projekt "C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ Old_Features_Updated R1 NH New File Geodatabase.gdb All_New_Hampshire_coastal_waters" "C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ Old_Features_Updated R1 NH New File Geodatabase.gdb All_New_Hampshire_coastal_waters_1" PROJCS [ 'USA_Contiguous_Albers_Equal_Area_Conic_USGS_version' , GEOGCS ['GCS_North_American_1983', DATUM ['D_North_American_1983', SPHEROID ['GRS_1980', 6378137.0,298.257222101]], PRIMEM ['Greenwich', 0,0], UNIT ['stupeň', 0,01745329251 , PARAMETER ['False_Easting', 0,0], PARAMETER ['False_Northing', 0,0], PARAMETER ['Central_Meridian',-96,0], PARAMETER ['Standard_Parallel_1', 29,5], PARAMETER ['Standard_Parallel_2', 45,5], PARAMETER [' Latitude_Of_Origin ', 23.0], UNIT [' Meter ', 1.0]] # PROJCS [' USA_Contiguous_Albers_Equal_Area_Conic ', GEOGCS [' GCS_North_American_1983 '28, 2012, 63 ', 0,0], JEDNOTKA [' Stupeň ', 0,0174532925199433]], PROJEKCIA [' Albers '], PARAMETER [ 'False_Easting', 0,0], PARAMETER ['False_Northing', 0,0], PARAMETER ['Central_Meridian',-96,0], PARAMETER ['Standard_Parallel_1', 29,5], PARAMETER ['Standard_Parallel_2', 45,5], PARAMETER ['Latitude_Of_Orin 37.5], UNIT ['Meter', 1.0]] NO_PRESERVE_SHAPE # NO_VERTICAL

CalculateField All_New_Hampshire_coastal_waters NÁZOV „Všetky pobrežné vody NH“ VB #

Merge C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb All_NH_coastal_watersC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Avalon_Bay_Harbor_CAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Barnegat_Bay_NJC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Barnstable_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Boothbay_Harbor_MEC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Boston_Harbor_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 ponúka new.gdb CA_Marine_WatersC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Ponúknuté new.gdb Camden_Rockport_Rockland_and_portions_of_Owls_Head_MEC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Ponúknuté new.gdb Cape_Cod_Bay_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Ponúknuté new.gdb Casco_Bay_MEC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Channel_Islands_Harbor_CAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Dana_Point_Harbor_CAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Ferry_Corridors_and_Western_MA_Bay_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Greater_Huntington_North_Port_Bay_Complex_NYC : a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Harwich_Coastal_Waters_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Hempstead_Harbor_NYC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Jamaica_Bay_NYC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Kennebunk_Kennebunkport_and_Wells_MEC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Lake_Champlain_NYC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Lake_George_NYC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Funkcia new.gdb Lake_Ontari o_NYC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Long_Island_Sound_NYC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Lower_North_Shore_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Mamaroneck_Harbor_NYC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Manasquan_River_NJC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Mission_Bay_CAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb MN_River_partC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Vlastnosti new.gdb Mount_Hope_Bay_Mobile Newport_Bays_CAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb NY_State_area_of_Lake_ErieC : A_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb NY_State_Canal_SystemC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Oceanside_Harbor_CAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Outer_Cape_Cod_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Oyster_Bay_Cold_Spring_Harbor_Complex_NYC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Parts_of_Hudson_River_NYC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Pleasant_Bay_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Funkcia new.gdb Plymouth_Kingston_and_Duxbury_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Port_Jefferson_Harbor_Complex_NYC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Richardson_Bay_CAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Saint_Croix_River_MN_WIC : a_Pracovné_Projekty Courtney_ Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Salem_Sound_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb San_Diego_Bay_CAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Scituate_Marshfield_and_Cohasset_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Vlastnosti new.gdb Shark_River Southern_Cape_Cod_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Southern_Mount_Desert_Island_MEC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Stage_Harbor_Chatham_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Upper_North_Shore_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Waquoi t_Bay_Falmouth_MAC: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Wellfleet_Harbor_MA C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Mer : a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb All_NH_coastal_waters, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Avalon_B, Aarlon_B, : a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Barnegat_Bay_NJ, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Barnstable_MA, : a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Boothbay_Harbor_ME, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Boston_Har_, : a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb CA_Marine_Waters, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AG OL_Round_2 Features new.gdb Camden_Rockport_Rockland_and_portions_of_Owls_Head_ME, NAME, –1, -1: C AGOL_Round_2 Features new.gdb Casco_Bay_ME, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Channel_Islands_Harbor_CA, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects AGOL_Round_2 Features new.gdb Dana_Point_Harbor_CA, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Ferry_Corridors_and_Western_MA_Bay_MA, Name, -1, -1C, AGOL_Round_2 Features new.gdb Greater_Huntington_North_Port_Bay_Complex_NY, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Harwich_Coastal_Waters_MA, NAME, AGOL_Round_2 Vlastnosti new.gdb Hempstead_Harbor_NY, názov, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney _Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Jamaica_Bay_NY, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Kennebunk_Kennebunkport_and_Wells_ME, NAME, Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Lake_Champlain_NY, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Lake_George_NY, Name, -1, -1, C: a_Work Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Lake_Ontario_NY, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Long_Island_Sound_NY, Name, -1, -1, C_Pork Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Lower_North_Shore_MA, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Mamaroneck_Harbor_NY, Name, -1, -1W, Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Manasquan_River_NJ, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Mission_Bay_CA, Nam e, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb MN_River_part, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Mount_H NÁZOV, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Nantucket_MA, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb_N Navesink NÁZOV, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Newport_Bays_CA, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb_ NY_Star NÁZOV, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb NY_State_Canal_System, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gd Názov, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Outer_Cape_Cod_MA, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.g db Oyster_Bay_Cold_Spring_Harbor_Complex_NY, názov, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Parts_of_Hudson_River_NY, názov, -1, -1, C: a_Working_ gdb Pleasant_Bay_MA, NÁZOV, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Plymouth_Kingston_and_Duxbury_MA, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects_Road_2 gdb Port_Jefferson_Harbor_Complex_NY, názov, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Richardson_Bay_CA, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cran_N gdb Saint_Croix_River_MN_WI, názov, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Salem_Sound_MA, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_ND gdb San_Diego_Bay_CA, názov, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Scituate_Marshfield _and_Cohasset_MA, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Shark_River_NJ, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round Shrewsbury_River_NJ, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb South_Shore_Estuary_Reserve_NY, názov, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AG Southern_Cape_Cod_MA, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Southern_Mount_Desert_Island_ME, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_ND Stage_Harbor_Chatham_MA, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Upper_North_Shore_MA, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AG Waquoit_Bay_Falmouth_MA, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Wellfleet_Harbor_MA, NAME, -1, -1 "

JoinField C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge NAME "C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ Old_Features_Updated Batch_2 nový súbor Geodatabase.gdb phase_two_attributes" Name State_1Type_of_DesignationURL_of_Federal_Register_NoticeDate_of_EPA_DeterminationDescription_of_WaterbodyURL_of_MetadataEPA_RegionAGOL_Title_1

AlterField C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge State_1 Štát Štát TEXT 255 NULLABLE false

AlterField C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge AGOL_Title_1 AGOL_Title AGOL_Title TEXT 200 NULLABLE false

FeatureClassToFeatureClass C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge_1 # 0 NAME "0" NAME "0" NAME " C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, NAME, -1, -1State "State" true true false 255 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, State, -1, -1Type_of_Designation "Type_of_Designation" true true false 255 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, Type_of_Design, -1URL_of_Federal_Register_Notice "URL_of_Federal_Register_Notice" true true false 255 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, URL_of_Federal 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_C ochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, Date_of_EPA_Determination, -1, -1Description_of_Waterbody "Description_of_Waterbody" true true false 502 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDge features AGOL_Round , Description_of_Waterbody, -1, -1URL_of_Metadata "URL of Metadata" true true false 255 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, URL_of_Metadata, -1, -1EP_ EPA_Region "true true false 255 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, EPA_Region, -1, -1AGOL_Title" AGOL_Title "true true false 200 Text 0 0, First , #, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, AGOL_Title, -1, -1 " #

Zlúčiť C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Westport_MA C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge_Merge "NAME" NAME "true true false 255 Text 0 0, First, #_C_ Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, NAME, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Buzzards_Bay_MA, Name, -1, -1, C: oje_Working Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Wareham_MA, Name, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Westport_MA, Name, -1, -1State "State" true true false 255 Text 0 0, prvý,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, State, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Buzzards_Bay_MA, State, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Wareham_MA, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Westport_MA, State, -1, -1Type_of_Designation "Type_of_Designation" true true false 255 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects_ Courtney Features new.gdb _Merge, Type_of_Designation, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 features new.gdb Buzzards_Bay_MA, Type_of_Designation, -1, -1, C: a_Working_Pcts Features new.gdb Wareham_MA, Type_of_Designation, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Westport_MA, Type_of_Designation, -1, -1URL_of_Federal_Regof_Notice " 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, U RL_of_Federal_Register_Notice, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Buzzards_Bay_MA, URL_of_Federal_Register_Notice, -1, -1, C: a_Working URL_of_Federal_Register_Notice, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Westport_MA, URL_of_Federal_Register_Notice, -1, -1Date_of_EPA_Determination {0}, Date_of_, a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, Date_of_EPA_Determination, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb_ BuEPzBay, Buepzay_B, a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Wareham_MA, Date_of_EPA_Determination, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb_ Westport_MA, Waterbody "true true false 502 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, Description_of_Waterbody, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round new.gdb Buzzards_Bay_MA, Description_of_Waterbody, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Wareham_MA, Description_of_Waterbody, -1, -1, C: a_Working_Projects_ Courtney new.gdb Westport_MA, Description_of_Waterbody, -1, -1URL_of_Metadata "URL of Metadata" true true false 255 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, URL_of_Met 1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Buzzards_Bay_MA, URL_of_Metadata, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Roundb Vlastnosti_.g 1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Westport_MA, URL_of_Metadat a, -1, -1EPA_Region "EPA_Region" true true false 255 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb _Merge, EPA_Region, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Buzzards_Bay_MA, EPA_Region, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Wareham_, a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Westport_MA, EPA_Region, -1, -1AGOL_Title "AGOL_Title" true true false 200 Text 0 0, First,#, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AG _Merge, AGOL_Title, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Buzzards_Bay_MA, AGOL_Title, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_Nd_2 AG Wareham_MA, AGOL_Title, -1, -1, C: a_Working_Projects Courtney_Cochran_NDZ AGOL_Round_2 Features new.gdb Westport_MA, AGOL_Title, -1, -1 "

CalculateField _Merge Date_of_EPA_Determination "1/22/1992" VB #

Skontrolujte zdroje, mierku, presnosť, menu a ďalšie dostupné informácie. Potvrďte, že používate najnovšiu kópiu údajov aj metadát. EPA GIS Kľúčové slovo tezaurus

Kelsey Watts-Fitzgerald USA Agentúra na ochranu životného prostredia [Moje kontakty] Kelsey Watts-Fitzgerald Kelsey Watts-Fitzgerald Spojené štáty Agentúra na ochranu životného prostredia [Moje kontakty] Kelsey Watts-Fitzgerald Zamestnanci EPA [Zo záznamu metadát] Kelsey Watts-Fitzgerald 1200 Pennsylvania Ave NW Washington DC

Funkcie predstavujúce túto zónu bez vybíjania (NDZ) boli extrahované z národného súboru hydrografických údajov s vysokým rozlíšením (dátum stiahnutia 29. 4. 2019). Zhromažďovateľný súbor údajov USGS National Hydrography Dataset (NHD) from the National Map (TNM) je komplexný súbor digitálnych priestorových údajov, ktoré kódujú informácie o prirodzene sa vyskytujúcich a konštruovaných útvaroch povrchových vôd (jazerách, rybníkoch a nádržiach), o cestách vodné toky (kanály, priekopy, potoky a rieky) a súvisiace entity, ako sú bodové prvky (pramene, studne, prietokomery a priehrady). Informácie kódované o týchto funkciách zahŕňajú klasifikáciu a ďalšie charakteristiky, vymedzenie, geografický názov, polohu a súvisiace opatrenia, „kód dosahu“, prostredníctvom ktorého môžu byť ďalšie informácie súvisiace s NHD, a smer toku vody. Sieť kódov dosahu vymedzujúcich tok vody a prepravovaného materiálu umožňuje používateľom sledovať pohyb v smere proti prúdu a po prúde. Okrem týchto geografických informácií obsahuje množina údajov aj metaúdaje, ktoré podporujú výmenu budúcich aktualizácií a vylepšení údajov. NHD podporuje mnoho aplikácií, ako je vytváranie máp, geokódovacích pozorovaní, modelovanie tokov, údržba údajov a správcovstvo. Ďalšie informácie o NHD nájdete na stránke https://nhd.usgs.gov/. URL zdrojových údajov: http://prd-tnm.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/?prefix=StagedProducts/Hydrography/NHD/National/HighResolution/GDB/ 24000 National Hydrography Dataset (NHD)- Národná mapa USGS

Morské vody štátu Kalifornie Oznámenie o FR popisuje túto zónu ako „predĺženú na vzdialenosť troch míľ na more a zahŕňajúcu všetky uzavreté zálivy a ústia riek ovplyvnené prílivovými vplyvmi“. Bol vytvorený vlastný tvar začínajúci pobrežnými hydrografickými údajmi z oblasti High. Národný súbor údajov o hydrologii Resoltuion (dátum stiahnutia 29. 4. 2019). Zámerom tvaru je dodržať oznamovací jazyk FR a tiež zobrazené hranice v informačnom liste pre Kalifornskú zónu bez vypúšťania, ktorá zakazuje plavbu do všetkých kalifornských morských vôd (https://www.epa.gov/sites/production/ súbory/2015-10/dokumenty/california_ndz_final_rule_factsheet.pdf) URL zdrojových údajov: http://prd-tnm.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/?prefix=StagedProducts/Hydrography/NHD/National/ Lokality HighResolution/ GDB/ Sewage No-Discharge Zone (NDZ), EPA HQ, OWOW 2019-08-05 Vlastnosti používané ako zdroj: -Avalon Bay Harbor (Kalifornia) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1979, EPA HQ OWOW EDG Metadata Link: https://edg.epa.gov/metadata/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B49AB6813-0AD2-49DB-85D6-4FA4B91010B3%7D -Channel Islands Harbor (California) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1979 Odkaz na metadáta EDA HQ OWOW EDG: https://edg.epa.gov/metadata/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B0E0F1D18-70A5-4350-AE53-D76B1551F0F8%7D -Dana Point Harbor (Kalifornia) ) splaškové č -discharge zone, 1976, EPA HQ OWOW EDG Metadata Link: https://edg.epa.gov/metadata/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BF9CA37B0-8AB7-4162-BFF9-4D2F008F44CD%7D- Mission Bay (Kalifornia) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1976, Odkaz na metadáta VÚC EPA OWOW EDG: https://edg.epa.gov/metadata/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BF8D58E62-E676-4EC4 -8B0B-E1A2F0F1B964%7D -Newport Bays (Kalifornia) bezodtoková zóna odpadových vôd, 1976, EPA HQ OWOW EDG Metadata Link: https://edg.epa.gov/metadata/catalog/search/resource/details.page?uuid =%7B1FE61658-B1F6-4DFD-B70C-7696F0A3BC24%%7D -Oceanside Harbour (Kalifornia) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1976, EPA HQ OWOW EDG Metadata Link: https://edg.epa.gov/metadata/catalog/search/ zdroj/podrobnosti.stránka? uuid =%7BB4ED89F2-139D-4E1A-817D-6BE69659E60D%7D -Richardson Bay (Kalifornia) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1987, odkaz na metadáta EPA HQ OWOW EDG: https://edg.epa.gov /metadata/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B51A3FCFB-08F1-46BA-9F76-A68F8637A76D%7D -San Diego Zóna vypúšťania odpadových vôd v Bay (Kalifornia), 1976, Metadáta Odkaz na ústredie EPA OWOW EDG: https://edg.epa.gov/metadata/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BF539C4BF-39E9-4D45- 9DD2-4472FC471CD3%7D umiestnenia zóny bez vypúšťania odpadových vôd (NDZ), ústredie EPA, OWOW

Ako vizuál bol použitý informačný list geodatabázy pre kalifornskú zónu bez vypúšťania, ktorá zakazuje plavbu vo všetkých kalifornských morských vodách (https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/california_ndz_final_rule_factsheet.pdf). sprievodca určovaním vnútrozemských hraničných bodov. Informačný list o kalifornskej zóne bez vypúšťania, ktorá zakazuje plavidlá vo všetkých kalifornských morských vodách

Vyplňte medzery v pozíciách, ktoré neboli vyplnené prvkom vytvoreným v tomto mieste. Zahrnutie „[všetky uzavreté zálivy a ústia riek podliehajúce prílivovým vplyvom], ako to vyžaduje oznámenie FR.

Odrežte všetky časti funkcie, ako sú v tomto bode skonštruované, ktoré môžu predstavovať nasledujúce funkcie NDZ, ktoré pochádzajú z elektronických navigačných grafov NOAA. -Avalon Bay Harbor (Kalifornia) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1979, EPA HQ OWOW -Channel Islands Harbor (California) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1979, EPA HQ OWOW -Dana Point Harbor (Kalifornia) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1976 , EPA HQ OWOW -zóna vypúšťania odpadových vôd v Misii Bay (Kalifornia), 1976, EPA HQ OWOW -zóna pre vypúšťanie odpadových vôd v Newport Bays (Kalifornia), 1976, zóna EPA HQ OWOW -zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1976, EPA HQ OWOW -zóna vypúšťania odpadových vôd Richardson Bay (Kalifornia), 1987, EPA HQ OWOW -San Diego Bay (Kalifornia) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1976, EPA HQ OWOW Žiadosť úradu pre všetky oblasti pokryté viac ako jednou Oznámenie FR obsahuje zodpovedajúce funkcie.

Vyberte/pridajte ďalšie funkcie NHDArea s vysokým rozlíšením na základe rozsahu pôvodnej funkcie NDZ Zodpovedajte rozsahom medzi starou a novou funkciou 2019-10-28T00: 00: 00

Zlúčiť prvok skonštruovaný v tomto mieste s nasledujúcimi existujúcimi funkciami: -Avalon Bay Harbor (Kalifornia) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1979, EPA HQ OWOW -Channel Islands Harbor (California) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1979, EPA HQ OWOW -Dana Point Harbor (Kalifornia) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1976, EPA HQ OWOW -Mission Bay (California) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1976, EPA HQ OWOW -Newport Bays (California) zóna bez vypúšťania odpadových vôd, 1976, EPA HQ OWOW -Odpadová zóna bez výpustu v Oceaneside Harbour (Kalifornia), 1976, EPA HQ OWOW -Richardson Bay (Kalifornia) bezodtoková zóna, 1987, EPA HQ OWOW -San Diego Bay (Kalifornia) bezodtoková zóna, 1976 , EPA HQ OWOW Tento krok zaisťuje, aby oblasti spoločné pre viacero NDZ boli identické. 2019-10-28T00: 00: 00

Funkcia klipu vo vnútrozemí podľa zdrojových materiálov. Porovnajte rozsahy medzi starou a novou funkciou 2019-10-28T00: 00: 00

Rozdeľte objekt na severné a južné štátne hranice CA. Pomocou nástrojov na úpravu rozdeľte mnohouholníky pomocou štátnych hraníc z katalógu funkcií pre súbor údajov TIGER/Line Shapefile, 2019, nation, USA, Current State a ekvivalentný národný súbor údajov. Zóna pokrýva iba štátne vody CA 2019-10-28T00: 00: 00 Hranice štátu od TIGER/Line Shapefiles 2019 CITÁCIE: SÚBORY: 2019 TIGER/Line Shapefiles (strojovo čitateľné dátové súbory)/pripravené americkým úradom pre sčítanie ľudu, 2019 TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA: 2019 TIGER/Technická dokumentácia liniových tvaroviek/pripravené americkým úradom pre sčítanie ľudu, 2019 https://www2.census.gov/geo/pdfs/maps-data/data/tiger/tgrshp2019/TGRSHP2019_TechDoc.pdf TIGER/Line® Shapefiles

Ukončite funkciu vytvorenú v prvom procese pomocou 3nm vyrovnávacej pamäte pobrežia. Zlúčením funkcie NHDArea a vlastnej pobrežnej vyrovnávacej pamäte vznikla funkcia, ktorá sa rozprestiera viac ako 3 nm smerom k moru. Tento krok obmedzuje rozsah smerom na more na 3 nm. 2019-10-28T00: 00: 00

Vytvorte nárazník 3 námorných míľ na pobreží: 1. Vyberte vlastnosti NHDFlowline = „pobrežie“ Poznámka - Funkcie pobrežia použité pri vytváraní 3nm medzipamäte zahrnujú všetky funkcie pobrežia v sieti, ako aj všetky, ktoré tvoria pobrežie všetkých ostrovov použitých pri vytváraní of the buffer that represents the previous .version of the NDZ . 2. Add vertices to the coastline linear feature class in order to create a closed shape that can be converted to a polygonal feature class, which is more suitable for buffering. 3. Convert the resulting feature to a polygon feature class 4. Convert the linear coastline features making up the islands to a polygon feature class 5. Merge results of steps 3 and 4 6. Perform an outer buffer of 3nm on the feature resulting from step 5 7. Merge results of step 6 with the NHDArea feature that represent the Sea/Ocean The ‘NHDArea’ polygon representing the ocean water on the coast needs to extend 3 nautical miles seaward. There are numerous locations where the ‘NHDArea’ feature class does not extend far enough. Merging this feature with a 3nm coastline buffer sufficiently extends the zone. 2019-10-28T00:00:00 Seth Mann Woolpert Inc. GIS Specialist


Pozri si video: Míle a míle