Viac

Horné kolo QGIS v kalkulačke poľa

Horné kolo QGIS v kalkulačke poľa


Potrebujem v kalkulačke poľa nasledujúci výpočet: toint (Field1 / 25.0), ale musím výsledok zaokrúhliť na desatinné miesta, ale nie nahor. Ukážky:

  • Ak by výsledok 17/25 mal 1.
  • Ak by výsledok 25/25 mal 1.
  • Ak by výsledok 26/25 mal byť 2.
  • Ak by výsledok 51/25 mal byť 3 ... Myslím, že musím použiť okrúhlu funkciu, ale neposkytuje výsledky, ktoré očakávam.

Používate nesprávnu funkciu zaokrúhľovania:

  • strop: zaokrúhľuje sa (k stropu)
  • okrúhly: zaokrúhľuje na najbližšiu hodnotu
  • poschodie: zaokrúhľuje sa nadol (na podlahu)

Ak vyberiete funkciu, dokumentáciu pomocníka uvidíte na table v pravej časti okna kalkulačky polí. To vysvetlí, ako používať jednotlivé funkcie.


Funkcia, ktorú hľadáte, je funkcia „strop“, prípstropv kalkulačke poľa QGIS:

strop (x/r)

Pozri si video: QGIS 3 for Absolute Beginners