Viac

Je možné v jednej vrstve presunúť jednu funkciu pred druhú?

Je možné v jednej vrstve presunúť jednu funkciu pred druhú?


Je možné presunúť funkciu pred inú? Ak mám menší mnohouholník a nakreslím naň väčší mnohouholník, existuje spôsob, ako posunúť menší vpredu? Je to možné v QGIS alebo lepšie v PyQGis?


Nie. Neexistuje žiadna možnosť zmeniť poradie Z. AFAIK sú prvky v zdroji údajov zobrazené v poradí. Môžete sa teda pokúsiť zoradiť prvky podľa oblasti napr. poradie podľa klauzuly v PostGIS, v QGIS existuje doplnok na triedenie pre shapefile pozri: Ako zmeniť poradie funkcií v shapefile? Ďalšia šanca rozdeliť prvky do dvoch alebo viacerých vrstiev a nastaviť správne poradie vrstiev v legende.


Neexistuje funkcia presunu na prednú stranu, ale ak prejdete na zoznam položiek na karte položiek, môžete presunúť vrstvy v zozname nahor alebo nadol a zmeniť poradie Z.