Viac

Aktualizujte viac polí v súboroch s viacerými tvarmi pomocou arcpy

Aktualizujte viac polí v súboroch s viacerými tvarmi pomocou arcpy


Mám 3 tvarové súbory patriace do jedného štátu „Okres“, „Mandal“, „Dedina“.

Tieto tri tvarové súbory majú rovnaké polia ako DName, MName, VName.

Chcem aktualizovať všetky polia vo všetkých tvarových súboroch súčasne pomocou aktualizačného kurzora ArcPy.

Som nový pre ArcPy, ktorý som skúšal, ale dostávam sa za jediný shapefile.


Budete len potrebovaťpreslučka na iteráciu viacerých položiek (v tomto prípade reťazcov ciest k vašim súborom tvarov), ak chcete vykonať rovnaký postup na viacerých položkách.

Základná šablóna:

import arcpy #Paths to shapefiles distFc = r "C:  test  example  district.shp" mandalFc = r "C:  test  example  mandal.shp" villageFc = r "C:  test  example  village.shp "#Create list of shapefiles shapefiles = [distFc, mandalFc, villageFc] #iteritovať cez každý shapefile so slučkou for pre shp v shapefiles: #Create update cursor with arcpy.da.UpdateCursor (shp, [" DName "," MName " , "VName"]) ako kurzor: #iterate cursor for dName, mName, vName in cursor: # code goes here

Pozri si video: CoursePlay #11 Несколько единиц техники на одном поле. Farming Simulator 19