Viac

Vytvorte mnohouholníkový tvarový súbor z tabuľky .dbf

Vytvorte mnohouholníkový tvarový súbor z tabuľky .dbf


Používam arcgis 10.1 a mám tabuľku "dbf" obsahujúcu informácie o polygónoch.

Táto tabuľka obsahuje polia „OID“ „SHAPE“ „SHAPE.area“ „SHAPE.LEN“

existuje spôsob alebo nástroj na prevod tejto tabuľky ako polia shp


Nie, nie je.

To, ako je formovaný súbor, to neumožňuje. DBF je iba informácia o atribúte / tabuľke pre vlastnosti obrazca. Súbor SHP je ten, ktorý tvorí skutočnú geometriu / tvary tvarového súboru, zatiaľ čo súbor SHX je ten, ktorý obsahuje index medzi týmito dvoma údajmi a ktorý pomáha spájať tabuľkové informácie (DBF) s priestorovými informáciami (SHP).

AK ... DBF v skutočnosti obsahoval súradnicové údaje, ako napríklad umiestnenie každého vrcholu polygónu, mohli by ste ich zrekonštruovať manuálne, ale pokiaľ by tam neboli úmyselne umiestnené, je veľmi nepravdepodobné, aby sa tam tieto informácie ukladali.


Pozri si video: Convert Text .txt File to Database .dbf File in ArcGIS