Viac

Úprava textu skóre v nástroji Locate Widget aplikácie Flexviewer 2.4?

Úprava textu skóre v nástroji Locate Widget aplikácie Flexviewer 2.4?


Chcem pridať text s textom „skóre“, aby bolo jasnejšie, že ide o skóre zhody adresy.

Používam LocateWidget_US.xml a nemyslím si, že to tu dokážem. Myslím, že miesto, kde to urobiť, môže byť v LocateWidget.mxml v tomto riadku ????

locateResult.content = getDefaultString ("resultScoreText") + "" + (addrCandidate.score% 1 == 0? addrCandidate.score: addrCandidate.score.toFixed (1));

toto je kód

locateResult.content = "Zhoda adries" + getDefaultString ("resultScoreText") + "" + (addrCandidate.score% 1 == 0? addrCandidate.score: addrCandidate.score.toFixed (1));

vyrobiť toto:


Pozri si video: Flutter Widgets. Text Widget. Flutter for beginners