Viac

Používate ApplyEdits v ArcGIS API pre JavaScript?

Používate ApplyEdits v ArcGIS API pre JavaScript?


Vo svojej aplikácii ArcGIS Javascript 3.12 kreslím mnohouholník od ruky, klikám na tlačidlo „Uložiť“ a pridávam mnohouholník do svojej vrstve prvkov. To funguje správne, až na to, keď sa mnohouholník kríži sám (obrázok 1).

Keď sa mnohouholník skríži a klikne na tlačidlo Uložiť, spustí sa funkcia úspechu a zdá sa, že všetko funguje. Keď otvorím tabuľku atribútov v ArcMap, aby som sa pozrel na mnohouholník, má „prázdne“ priestorové hodnoty (obrázok 2).

Máte niekto nejaké nápady?

V prípade potreby môžem poskytnúť vzorky kódu.

Obrázok 1

Obrázok 2


až do včerajška by ste museli pred vykonaním úpravy vyvolať webovú požiadavku na službu geometrie, aby ste overili topologickú správnosť vášho prvku, ale od 3.13 môžete teraz použiť miestny geometrický modul a zavolať simplify ()