Viac

Priemerná šírka nepravidelných polygónov QGIS 2.12.0 Lyon

Priemerná šírka nepravidelných polygónov QGIS 2.12.0 Lyon


Mám záujem o preskúmanie priemernej šírky ulíc, ktoré sú nepravidelné mnohouholníky, pre projekt. Používam QGIS 2.12.0 Lyon a ako vrstvy mám linky (napájacie káble) a polygóny (ulice). Pre ďalšiu analýzu potrebujem vedieť, aké sú priemerne široké ulice, ktoré sa prekrývajú s káblami. Na túto tému som už našiel riešenie na tému Ako môžem vypočítať priemernú šírku mnohouholníka ?, ale bohužiaľ sa nezbavím chybových správ, keď sa pokúsim uplatniť riešenie Petra Kraussa v QGIS, a bude mi povedané, že je to namiesto položenia otázky je lepšie vytvoriť novú otázku. Je mi celkom jasné, že neexistuje dokonalé riešenie na zistenie priemernej šírky nepravidelných polygónov, ale zhruba by mi to úplne stačilo. Najmä preto, že moje znalosti v programovaní sú na tom skutočne veľmi zlé.

Ak vrstva napájacích káblov prekrýva vrstvu ulice priečne, môžem použiť dĺžku novej vrstvy, ktorá je vytvorená križovatkou.

(ulica = modrá, kábel = čierna, križovatka = oranžová)

Ak sa však kábel neprekrýva krížom, ale pozdĺž ulice, potrebujem priemernú šírku ulice a nie presný výber v jednom bode, pretože šírka sa môže meniť. Na ulici môžu byť aj zákruty alebo križovatky, čo ju ešte zhoršuje.

(ulica = modrá, postihnutá časť vrstvy ulice = fialová, kábel = čierna, pretínajúca sa = oranžová)

Ďalej vlastne hľadám spôsob, ako nemusíte robiť toľko ručnej práce, ako je kreslenie čiar, ale skôr riešenie, pomocou ktorého si môžete kedykoľvek spomenúť na priemernú šírku každej ulice.

Možno niekto vysvetlí všetky potrebné kroky, aby som ich mohol použiť?


Môžete vychádzať z dvoch známych hodnôt plocha a obvod ($ area a $ perimeter v podanej kalkulačke). Pretože potrebujete priemernú šírku, predstavme si, že máme obdĺžnik (dĺžka, šírka)

Plocha = dĺžka x šírka Obvod = 2 x (dĺžka + šírka)

Máme dve neznáme a dve (nelineárne) rovnice, dosadme dĺžka z prvého do druhého:

dĺžka = plocha / šírka Obvod = 2 x plocha / šírka + 2 x šírka

Vynásobme druhú rovnicu s šírka a usporiadajte, aby ste dostali kvadratickú rovnicu pre šírka:

2 x šírka ^ 2 - obvod x šírka + 2 x plocha = 0

Riešením tohto postupu získate dva korene, čím menšia pozitívna hodnota je priemer šírka. Môže byť použitý v poľnej kalkulačke na výpočet šírka pre každý mnohouholník.


Táto odpoveď nie je špecifická pre QGIS.

(obvod / pi) / (obvod ** 2 / (4 * pi) / plocha)

To je:

Priemer kruhu s rovnakým obvodom ako mnohouholník --------------------------------------- ------------------------- (Plocha kruhu s rovnakým obvodom ako mnohouholník) / Plocha

Upraviť: Takto napísaný vzorec výrazne objasňuje logiku:

(obvod / pi) * plocha / (obvod ** 2 / (4 * pi)) (Priemer kruhu s rovnakým obvodom ako mnohouholník) * Plocha / (Plocha kruhu s rovnakým obvodom ako mnohouholník)

Viac podrobností - a implementácia ArcPy - nájdete tu.


Pozri si video: Chelmor Calderón Pedro Velazquez u0026MixSAURA AIMUNMA