Viac

Použitie priestorového indexu ShapeFile s ogr2ogr a ogr.DataSource.ExecuteSQL ()

Použitie priestorového indexu ShapeFile s ogr2ogr a ogr.DataSource.ExecuteSQL ()


Vytvoril som priestorový index foo.qix pre foo.shp sogrinfo -sql "VYTVORTE PRIESTOROVÝ INDEX NA foo" foo.shpKeď však urobím dotaz s ogr2ogr a pozriem sa na to v stope, nepoužíva tento index:

strace -e open, access / opt / gdal-custom / bin / ogr2ogr -f CSV / vsistdout / foo.shp -dialect sqlite -sql "SELECT * FROM foo WHERE ST_Intersects (GEOMETRY, BuildCircleMbr (0, 0, 150000, 4326) ) „2> & 1 | grep foo open ("foo.shp", O_RDONLY) = 3 otvorené ("foo.shx", O_RDONLY) = 4 otvorené ("foo.dbf", O_RDONLY) = 4 otvorené ("foo.cpg", O_RDONLY) = - 1 ENOENT (žiadny takýto súbor alebo adresár) otvorený ("foo.CPG", O_RDONLY) = -1 ENOENT (žiadny takýto súbor alebo adresár) otvorený ("foo.prj", O_RDONLY) = 5

Keď to raz začnem pracovať, ak dôjde k zlepšeniu rýchlosti, chcel by som tiež použiť priestorový index na podobný dotaz z pythonu cez ExecuteSQL na shapefile.


Pozri si video: Rozlúčková pieseň