Viac

Ako získať pretínajúci sa polygón dvoch polygónov? (pomocou križovatky JSTS)

Ako získať pretínajúci sa polygón dvoch polygónov? (pomocou križovatky JSTS)


Chcem pretínať dva polygóny vo vrstve OpenLayers. Našiel som knižnicu JSTS, ktorá by mala byť schopná pretínať dva polygóny a vrátiť novovytvorený polygón križovatky. Použitá funkcia: križovatka

polygon1.intersection (polygon2)

Pri priamom použití OpenLayers Polygons dostávam chyby, ktoré sú výsledkom chýbajúcich funkcií pridaných JSTS. A ak použijem JSTS Polygons, zdá sa mi, že stále niečo chýba.this.getFactory (). createGeometryCollection nie je funkcia

Ako získam priesečník týchto dvoch mnohouholníkov?


Metóda intersects v OpenLayers vráti iba boolovskú hodnotu, nie priesečník funkcií.

if (polygon1.intersects (polygon2)) {// polygóny sa pretínajú

Upraviť: Vidím, že máš na mysli použitie polygónu typu OpenLayers namiesto metódy pretínania OpenLayers.

Knižnica JSTS bola vonku iba pár dní a funkcia križovatiek, na ktorú ste sa odkazovali, bola aktualizovaná pred 6 hodinami, takže si nie ste istí, aká je v súčasnosti stabilná.