Viac

Pridať značku na tlačidlo geolokácie

Pridať značku na tlačidlo geolokácie


Robím mapu na popis turistických chodníkov a potrebujem tlačidlo pre funkciu geolokácia. Videl som všetky príklady vlastného ovládania, tlačidiel a geolokácií a pomocou tlačidla geolokácia programu Drupal sa mi podarilo získať mapu. Funguje to, ale na zistenie polohy potrebujem značku, na riadok 86 som pridal nasledujúci kód, ale nefunguje to, robím niečo zle?

positionFeature.setStyle (new ol.style.Style ({image: new ol.style.Circle ({radius: 6, fill: new ol.style.Fill ({color: '# 3399CC'}), zdvih: new ol. style.Stroke ({color: '#fff', width: 2})})})));

Mapu musíte odovzdať ako parameter svojej kontrole. Mapa nie je definovaná v tom, ako ju obchádzate. Zmeňte posledný riadok kódu

odtiaľto

map.addControl (nová aplikácia.Geolocate ());

do tohto

map.addControl (nová aplikácia.Geolocate (", mapa));

tu si skontrolujte svoje husle s touto malou zmenou


Pozri si video: Как сделать кнопку в html. Уроки HTML, CSS