Viac

Mohorovičićova diskontinuita - Moho

Mohorovičićova diskontinuita - MohoMoho: Obrázok vnútornej štruktúry Zeme podľa USGS - Mohorovicic Discontinuity (červená čiara) pridal.

Čo je Mohorovičićova diskontinuita?

Mohorovicova diskontinuita, alebo „Moho“, je hranicou medzi kôrou a plášťom. Červená čiara v diagrame zobrazuje jeho umiestnenie.

V geológii sa slovo „diskontinuita“ používa pre povrch, na ktorom menia seizmické vlny rýchlosť. Jeden z týchto povrchov existuje v priemernej hĺbke 8 km pod povodím oceánu a v priemernej hĺbke asi 32 km pod kontinentmi. Pri tejto diskontinuite sa seizmické vlny zrýchľujú. Táto plocha je známa ako Mohorovičova diskontinuita alebo sa často označuje len ako „Moho“.

Ako bol Moho objavený?

Mohorovicovu diskontinuitu objavil v roku 1909 chorvátsky seizmológ Andrija Mohorovicic. Mohorovicic si uvedomil, že rýchlosť seizmickej vlny súvisí s hustotou materiálu, ktorým prechádza. Interpretáciu zrýchlenia seizmických vĺn pozorovaných vo vonkajšom plášti Zeme interpretoval ako zmenu zloženia v Zeme. Zrýchlenie musí byť spôsobené tým, že v hĺbke je prítomný materiál s vyššou hustotou.

Materiál s nižšou hustotou bezprostredne pod povrchom sa teraz bežne označuje ako „zemská kôra“. Materiál s vyššou hustotou pod kôrou sa stal známy ako „plášť zeme“. Na základe starostlivých výpočtov hustoty Mohorovicic určil, že čadičová oceánska kôra a granitická kontinentálna kôra sú pokryté materiálom, ktorý má hustotu podobnú hornine bohatej na olivíny, ako je peridotit.

Mapa hrúbky kôry: Hrúbka zemskej kôry pomocou USGS - keďže Moho je na spodku kôry, táto mapa tiež ukazuje hĺbku Moho.

Aký hlboký je Moho?

Mohorovicova diskontinuita predstavuje spodnú hranicu zemskej kôry. Ako je uvedené vyššie, vyskytuje sa pri priemerný hĺbka asi 8 kilometrov pod povodiami oceánu a 32 kilometrov pod kontinentálnymi povrchmi. Mohorovicic bol schopný použiť tento objav na štúdium zmien hrúbky kôry. Zistil, že oceánska kôra má relatívne jednotnú hrúbku, zatiaľ čo kontinentálna kôra je najhrubšia pod horskými pásmami a tenšia pod rovinami.

Mapa na tejto stránke zobrazuje hrúbku zemskej kôry. Všimnite si, ako sú najhrubšie oblasti (červené a tmavohnedé) pod niektorými dôležitými pohoriami Zeme, ako sú Andy (západná strana Južnej Ameriky), Skalnaté hory (západná Severná Amerika), Himaláje (severne od Indie v južnej strednej Ázii), a Ural (trendy medzi severom a juhom medzi Európou a Áziou).

Plášťová hornina na povrchu: Ordovický opiolit v národnom parku Gros Morne, Newfoundland, Kanada. Starobylá plášťová skála vystavená na povrchu. (Licenčný obrázok k dokumentácii GNU zdarma).

Už niekto niekedy videl Moho?

Nikto nikdy nebol dosť hlboko na Zemi, aby mohol vidieť Moho, a žiadne jamky neboli nikdy vyvŕtané dostatočne hlboko, aby prenikli. Vŕtanie studní do tejto hĺbky je veľmi drahé a veľmi ťažké z dôvodu extrémnych teplotných a tlakových podmienok. Najhlbšia studňa, ktorá bola doteraz vyvŕtaná, sa nachádzala na polostrove Kola Sovietskeho zväzu. Bola vyvŕtaná do hĺbky asi 12 kilometrov. Vŕtanie na Moho cez oceánsku kôru bolo tiež neúspešné.

Existuje niekoľko vzácnych miest, kde plášťový materiál bol na povrch prenesený tektonickými silami. Na týchto miestach je prítomná hornina, ktorá bola na hranici kôry / plášťa. Na tejto stránke sa zobrazuje fotografia z jedného z týchto miest.


Pozri si video: The mohorovicic seismic discontinuity. Cosmology & Astronomy. Khan Academy