Viac

Trasa mapy (papierová trasa)

Trasa mapy (papierová trasa)


Robím vysokoškolský projekt GIS. Znamená to papierovú trasu pre noviny v oblasti Pittsburghu, zatiaľ som všetky body vykreslil do bodovej vrstvy. Teraz som načrtol svoje body, aké by mali byť moje ďalšie kroky? Stiahol som základné mapy ciest a súbor údajov pre cesty pgh. Chcem: nájsť najkratšiu vzdialenosť (objasňujúca vzdialenosť), z čoho musím spustiť nový súbor údajov v sieti? (ako)?

Navrhnite, prosím, čokoľvek iné, čo by bolo užitočné alebo vylepšilo tento projekt. Alebo zoznam alebo kroky potrebné na dokončenie projektu.


Pozri si video: german truck simulator trasa