Viac

Vypočítajte obvod mnohouholníka

Vypočítajte obvod mnohouholníka


Mám vrstvu vlastností s pozemkami. Každá zásielka je mnohouholník. Takže chcem vypočítať obvod každého mnohouholníka pomocou VBA a ArcObjects. Existuje vo VBA a ArcObjects nejaký pripravený kód?

Nejaká pomoc prosím?

Ďakujem Deme


Môžete použiť rozhranie ICurve3. Tu je úplná ukážka ArcObjects.

Dim dblPerimeter as double Dim pCurve as ICurve3 Set pCurve = pYourPolygon dblPerimeter = pCurve.Length

Aktualizácia - vyberte funkciu, odkaz na príklad kódu:


Všetky mnohouholníky majú vlastnosť dĺžky, takže k nej máte jednoduchý prístup.


Pozri si video: Poloměr, průměr, obvod a π. Geometrie. Matematika. Khan Academy